【ေအာင္ျမင္သူတို႔မွတ္တမ္းမ်ား】“လူဟာ အဖ်က္ဆီးခံလုိ႔ရတယ္၊ ဒါေပမဲ႔ အရႈံးမေပးရဘူး”

(GMT+08:00)2021-09-07 21:02:00  

  လူငယ္တစ္ေယာက္ဟာ လက္ႏွစ္ဖက္မရွိတာကေန အုိလံပစ္ေရႊတံဆိပ္ဆု ၁၀ခုရရွိခဲ႔တာအထိ ဘယ္လုိၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ႔သလဲဆုိတာကုိ သိခ်င္လား၊ တရုတ္ ေရကူးအားကစားသမား ရႊီခ်င္႔ရဲ႔အေၾကာင္းကုိ နားေထာင္ၾကရေအာင္။

  

【ေအာင္ျမင္သူတို႔မွတ္တမ္းမ်ား】“လူဟာ အဖ်က္ဆီးခံလုိ႔ရတယ္၊ ဒါေပမဲ႔ အရႈံးမေပးရဘူး”_fororder_许庆1

【ေအာင္ျမင္သူတို႔မွတ္တမ္းမ်ား】“လူဟာ အဖ်က္ဆီးခံလုိ႔ရတယ္၊ ဒါေပမဲ႔ အရႈံးမေပးရဘူး”_fororder_许庆2