【ေအာင္ျမင္သူတို႔မွတ္တမ္းမ်ား】အေလးမအားကစားသမားရဲ႔မွတ္တမ္း

(GMT+08:00)2021-08-06 16:48:08  

"ကုိယ္႔ကံၾကမၼာ ကုိယ္သာပုိင္တယ္၊ မုိးနတ္မင္းနဲ႔မဆုိင္ဘူး"လုိ႔ ဘယ္သူက ေရးသားသလဲဆုိတာကုိသိခ်င္လား၊ ေအလးမအားကစားသမား----ဆမ္႔လိကၽြင္းရဲ႔အေၾကာင္းကုိ နားေထာင္ၾကရေအာင္။

【ေအာင္ျမင္သူတို႔မွတ္တမ္းမ်ား】အေလးမအားကစားသမားရဲ႔မွတ္တမ္း_fororder_谌利军0

【ေအာင္ျမင္သူတို႔မွတ္တမ္းမ်ား】အေလးမအားကစားသမားရဲ႔မွတ္တမ္း_fororder_谌利军1

【ေအာင္ျမင္သူတို႔မွတ္တမ္းမ်ား】အေလးမအားကစားသမားရဲ႔မွတ္တမ္း_fororder_谌利军2