邹立莹

တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ အထင္ကရ အစည္းအေ၀းၾကီး(၂)ခု ျပန္စေတာ့မည္

(GMT+08:00)2020-05-20 14:32:01  

图片默认标题_fororder_WechatIMG43

图片默认标题_fororder_WechatIMG44

图片默认标题_fororder_WechatIMG45

ေရႊ႕ဆိုင္းထားတဲ့ တရုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕အထင္ကရ ႏွစ္ပတ္လည္ ကြန္းဖရင့္အစည္းအေ၀းၾကီးျဖစ္တဲ့ ၂၀၂၀ ျပည္႔ႏွစ္ ၁၃ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္လံုးဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ တတိယအၾကိမ္အစည္းအေ၀းနဲ႕ တရုတ္ျပည္သူ႕ ႏိုင္ငံေရးအတိုင္ပင္ခံ ကြန္းဖရင့္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီတတိယအၾကိမ္ အစည္းအေဝးကုိ ေမလ ၂၁ ရက္နဲ႕ ၂၂ ရက္ေန႕မွာ ဖြင့္လွစ္သြားမယ္လို႕ တရုတ္အစိုးရပိုင္းက ဧျပီ ၂၉ မွာ ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။ ဒါဟာ COVID-19 ေရာဂါေၾကာင့္ လေပါင္းမ်ားစြာ လည္ပတ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားအားလံုး စုစည္းအားနဲ႕ ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ရျပီးေနာက္ တရုတ္ႏိုင္ငံဟာ ပံုမွန္အေျခအေနကို ျပန္ေရာက္လာျပီဆိုတဲ့ အာဏာပိုင္ေတြရဲ႕ ထင္ျမင္မႈကို  အရိပ္အျမြက္ ျပသလိုက္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

 ၂၀၂၀ျပည္႔ႏွစ္ ၁၃ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္လံုးဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ တတိယအၾကိမ္ အစည္းအေ၀းနဲ႕ တရုတ္ျပည္သူ႕ ႏိုင္ငံေရးအတိုင္ပင္ခံ ကြန္းဖရင့္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ တတိယအၾကိမ္ အစည္းအေဝးကို မတ္လ ၅ ရက္ေန႕မွာ က်င္းပဖို႕ မူလက စီစဥ္ထားတာရိွေပမယ့္ COVID-19ေရာဂါေၾကာင့္ ေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းမွာေတာ့ အာဏာရကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ အဲဒီ့အစည္းအေ၀းမွာ အဓိက မူ၀ါဒေၾကညာခ်က္ေတြကို ေၾကညာေလ့ ရိွပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္လည္း ျမိဳ႕ေတာ္ ေပက်င္းမွာျပဳလုပ္မယ့္ ဒီအစည္းအေ၀းမွာ ဘယ္လိုမူ၀ါဒလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ခ်မွတ္ေဖာ္ေဆာင္ျပီး တရုတ္ အစိုးရအေနနဲ႕ ဘယ္လို ေရွ႕ဆက္မလဲဆိုတာ တစ္ကမၻာလံုးက ဒီအေပၚမွာ စိတ္၀င္စားၾကပါတယ္။

ပံုမွန္အားျဖင့္ ဒီအစည္းအေ၀းကို အနည္းဆံုး ၁၀ ရက္ၾကာ က်င္းပေလ့ရိွျပီး တရုတ္တစ္ႏုိင္ငံလံုးက ကိုယ္စားလွယ္ ၅၀၀၀ ေက်ာ္တက္ေရာက္ေလ့ရိွေပမယ့္ COVID-19 ေရာဂါေၾကာင့္ အခုႏွစ္မွာ အစည္းအေ၀း က်င္းပတဲ့ကာလကို ေလွ်ာ့ခ်သြားမလားဆိုတာကိုေတာ့ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေသးပါဘူး။ က်ိန္းေသတာ ကေတာ့ ဒီအစည္းအေ၀းမွာ အရင္ႏွစ္မ်ားအတိုင္း တရုတ္ျပည္သူ႕ႏိုင္ငံေရး အတိုင္ပင္ခံကြန္ဖရင့္ ျပည္လံုး ဆိုင္ရာေကာ္မတီ (CPPCC) အစည္းအေ၀းနဲ႕ အမ်ိဳးသား ျပည္သူ႕ကြန္ဂရက္  NPC အစည္းအေ၀းေတြကို အပိုင္း ႏွစ္ပိုင္းခြဲျပီး က်င္းပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအားေကာင္းေသာအစည္းအေ၀းပံုစံ

ႏွစ္စဥ္က်င္းပျမဲအစည္းအေ၀းတိုင္းမွာ အာဏာရပါတီအစိုးရက တစ္ႏွစ္အတြင္း အစိုးရ ေဖာ္ေဆာင္ ခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာနဲ႕ ေရွ႕ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တင္သြင္း ဖတ္ၾကားေလ့ ရိွပါတယ္။ မႏွစ္ကက်င္းပခဲ့တဲ့ အစည္းအေ၀းမွာေတာ့ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္လီေခ့ခ်န္က အဓိကအေၾကာင္း အရာ ၃ ခုကို သံုးသပ္တင္ျပသြားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့  

(၁) ယခင္ႏွစ္ေအာင္ျမင္မႈ ရလဒ္မ်ားအျဖစ္

 • ျပည္တြင္း GDP တိုးတက္ႏႈန္း ၆.၆ % အထိရိွခဲ့ျပီး စုစုေပါင္းတရုတ္ယြမ္ေငြ ဘီလ်ံ ၉ ေသာင္းအထိ ရိွေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။
 • ျမိဳ႕ျပအလုပ္အကိုင္ေနရာအသစ္ ၁၃.၆၁ သန္းအထိ ဖန္တီေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊
 • ေက်းလက္ေဒသဆင္းရဲမြဲေတမႈကို ၁၃.၈၆ သန္းအထိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊
 • လုပ္ငန္းနဲ႕တစ္ဦးခ်င္းေပးေဆာင္ရမယ့္အခြန္ စုစုေပါင္း ဘီလ်ံ ၁၃၀၀ ထိ ေလွ်ာ့ခ် ေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊
 • အေကာက္ခြန္ေကာက္ခံရရိွမႈအျဖစ္ စုစုေပါင္း ၉.၈ % မွ ၇.၅ % အထိ အေကာက္ခြန္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း စသျဖင့္ တစ္ႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့တဲ့ တိုးတက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားကို ယခင္ႏွစ္ေအာင္ျမင္မႈရလဒ္မ်ားအျဖစ္ တင္ျပခဲ့တာ ေတြ႕ရသလို

(၂) ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအျဖစ္

 • ျပည္တြင္း GDP ကို ၆% သို႕မဟုတ္ ၆.၅ % တိုးျမွင့္ေအာင္ ၾကိဳးစားလုပ္ေဆာင္သြားဖို႕၊
 • ျမိဳ႕ျပအလုပ္အကိုင္ကိုင္ေနရာသစ္မ်ား ၁၁ သန္းေက်ာ္ ဖန္တီးေပးႏိုင္ဖို႕၊
 • ျပည္သူေတြရဲ႕ စားသံုးကုန္နဲ႕ ေစ်းႏႈန္းေဖာင္းပြမႈကို ၃% ၀န္းက်င္အထိ ထိန္းသိမ္းသြားႏိုင္ဖို႕၊
 • ေက်းလက္ေဒသမွ ဆင္းရဲမြဲေတသူဦးေရ ၁၀ သန္းေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္းေစဖို႕၊
 • စြမ္းအင္ အသံုးျပဳမႈႏႈန္းကို တစ္ယူနစ္မွာ ၃ %ထိ ေလွ်ာ့ခ်ဖို႕ စတာေတြ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႕ အဆိုတင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။

(၃) ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း အေရးတၾကီးလုပ္ကိုင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ (၁၁)ခု အျဖစ္

 • အခြန္ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ကုန္က်စရိတ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး
 • အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း
 • ကုန္ေစ်းႏႈန္း
 • ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ
 • သိပံၸနည္းပညာက႑ဖြံ႕ျဖိဳးေရးက႑
 • ဆင္းရဲမြဲေတမႈတိက်စြာေလွ်ာ့ခ်ေရး
 • သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး
 • ပညာေရး
 • က်န္းမာေရး
 • ျမန္ႏႈန္းျမင့္မိုဘိုင္ကြန္ရက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး
 • တံခါးဖြင့္မူ၀ါဒဆက္လက္က်င့္သံုးေရး
 • တစ္ျပည္လံုး ညီမွ်စြာဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ဖို႕ အစီရင္ခံစာမ်ား ဖတ္ၾကား တင္ျပခဲ့ပါတယ္။

ဒီအစည္းအေ၀းကိုဘာေၾကာင့္စိတ္၀င္စားၾကသလဲ

ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ဒီအစည္အေ၀းၾကီးကေန တရုတ္ႏိုင္ငံအတြက္ Political Idea ေတြ၊ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ၊ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းေတြ၊ လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြ၊ မူ၀ါဒေတြကို ျပည္သူသိေအာင္ ခ်ျပျပီးမွ လုပ္ေဆာင္တာမို႕ တရုတ္ႏိုင္ငံအတြက္ အေရးၾကီးတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြထြက္ေပၚတတ္တာမို႕ အားလံုးက ဒီအစည္းအေ၀းၾကီးကို စိတ္ပါ၀င္စားမႈေရခ်ိန္ျမင့္ၾကပါတယ္။ႏိုင္ငံတကာကလည္း ဒီအစည္းအေ၀းၾကီးရဲ႕ မူ၀ါဒလမ္းစဥ္ေတြကိုၾကည့္ျပီး ႏိုင္ငံေရးသံုးသပ္မႈအေျခအေနေတြကို သံုးသပ္မႈလုပ္ၾကပါတယ္။

မႏွစ္ကဆိုရင္ ဆင္းရဲမႈပေပ်ာက္ေရးစီမံကိန္းနဲ႕ပတ္သက္ျပီး ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္လီေခ့ခ်န္ရဲ႕ ေၾကညာခ်က္ကို လာအိုအစိုးရတကၠသိုလ္ တရုတ္ေရးရာသုေတသနစင္တာ အတိုင္ပင္ခံ ဆီဗီေလ- ဘုိဖုမ္ဗီဟန္က “ဆင္းရဲမြဲေတမႈပေပ်ာက္ေရးလုပ္ငန္းဟာ သူတို႕ အစိုးရကိုယ္တိုင္ အေလးထား ေဆာင္ရြက္တဲ့ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း သူတို႕ႏိုင္ငံမွာ အခက္အခဲ မ်ားစြာၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရေၾကာင္း တရုတ္အစိုးရရဲ႕ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ပေပ်ာက္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို အေတြ႕အၾကံဳယူရမယ္” ဆိုျပီး အင္တာဗ်ဴးေတြမွာ ေျဖဆိုထားတာ ေတြ႕ရ ပါတယ္။ ဒီေတာ့ တရုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ အထင္ကရ ဒီအစည္းအေ၀းဟာ တရုတ္ႏိုင္ငံအတြက္ေရာ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ပါ အေရးၾကီးတဲ့ အစည္းအေ၀းၾကီးလို႕ ေျပာရင္ပိုမွန္ပါမယ္။

အခုႏွစ္အတြင္းမွာေတာ့ တရုတ္ႏိုင္ငံအတြင္းမွာ COVID-19 ေရာဂါေၾကာင့္ နယ္ပယ္စံုမွာ ဂယက္ ရိုက္ခတ္မႈ အနည္းအမ်ား ရိွခဲ့ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကူးစက္ေရာဂါေၾကာင့္ တရုတ္ျပည္ စီးပြါးေရး အေပၚ ထိခုိက္ ဂယက္ရုိက္ခတ္မႈ ျဖစ္ခဲ့တာေတြနဲ႕ တရုတ္ျပည္ စီးပြါးေရး ေရရွည္ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ဖို႕ အေျခခံေတြကို ဘယ္လိုမ်ိဳး ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မလဲ။ ကူးစက္ေရာဂါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈနဲ႕ ၀ယ္လိုအားကို ဘက္မ်ိဳးစံုကေန ဂယက္ရိုက္ခတ္မႈအနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ မကၠရို ေပၚလစီမ်ား မည္သို႕ ခ်မွတ္မလဲ။ ဘ႑ာေရးနဲ႕ ေငြေၾကးေပၚလစီမ်ားကို မည္သို႕ ေဖာ္ေဆာင္မလဲ။ နုိင္ငံတကာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ကြင္းဆက္နဲ႕ ကုန္စည္ ျဖန္႔ျဖဴးမႈကြင္းဆက္မ်ား တည္ၿငိမ္မႈ မည္သို႕ လုပ္ေဆာင္မလဲ။ ျပည္သူ လူထုမ်ားရဲ႕ အေျခခံ ေနထုိင္မႈဘဝကုိ မည္သို႕ အာမခံခ်က္ေပးမလဲ။ ဘ႑ာေရး ေပၚလစီမ်ားနဲ႕ တည္ၿငိမ္ေသာ ေငြေၾကး ေပၚလစီမ်ား ျဖစ္ေပၚေအာင္ မည္သို႕ေဆာင္ရြက္မလဲ။ တံခါးဖြင္႔ေရးနဲ႕ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကုိ မည္သို႕ ေဇာက္ခ်လုပ္ေဆာင္သြားမလဲ။ စီးပြါးကုန္သြယ္ေရး ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းျဖစ္လာေအာင္ ႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈ မ်ားကို မည္သို႕ေဖာ္ေဆာင္မလဲ။ ကူးစက္ေရာဂါေၾကာင့္ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ပြားမႈေတြကို ဘယ္လိုမ်ိဳး ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးမလဲ။ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးေငြကုိဆြဲေဆာင္ရာမွာ ဘယ္လို မူ၀ါဒေတြခ်မွတ္ျပီး အေထြေထြ အျပိဳင္ အဆုိင္ျပဳ ဆြဲေဆာင္မလဲ စသျဖင့္ ေမးခြန္းေတြနဲ႕အတူ အစိုးရကေန ထုတ္ျပန္ေၾကညာမယ့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ၊ ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္ လ်ာထားခ်က္ေတြနဲ႕ ရာထူးေနရာ အေျပာင္းအလဲေတြကို ဘယ္လိုမ်ိဳး ျပဳလုပ္ ေဖာ္ေဆာင္သြားမလဲ။ ယခင္ႏွစ္က ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ျပည့္စံု ေအာင္ျမင္မႈရွိသလားဆိုတာ မၾကာခင္ သိရပါေတာ့မယ္။

တရုတ္ႏုိင္ငံမွ ႏိုင္ငံေရးကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ေတြကေတာ့ ဒီအစည္းအေ၀းၾကီးမွာ COVID-19 ကူးစက္ေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးကို ပံုမွန္ လုပ္ငန္းအျဖစ္ထားျပီးလုပ္ေနတဲ့ အခုလိုအေျခအေနမွာ ကူးစက္ေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္အတိုင္း သိပံၸနည္းက်စြာ စီစဥ္ဖို႕၊ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ တရုတ္ႏုိင္ငံက “ႏွစ္ တစ္ရာ ႏွစ္ခု” ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ တရုတ္ႏိုင္ငံဟာ အသင့္အတင့္ခ်မ္းသာတဲ့လူေဘာင္အဖြဲ႕အစည္း ေနထိုင္မႈဘ၀ကို ဘက္စံုတည္ေဆာက္ျပီး ပထမႏွစ္တစ္ရာ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ကို ေဖာ္ေဆာင္ဖို႕အျပင္ ဒုတိယႏွစ္တစ္ရာၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ခရီးစဥ္သစ္ကို ဖြင့္လွစ္ဖို႕၊ အခုႏွစ္အတြင္း စီပြားေရးနဲ႕ လူမႈေရး ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ရည္မွန္းခ်က္ မ်ားကိုလည္း လက္ေတြ႕ အေျခအရ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ျပီး ဖြံ႕ျဖိဳးေရးရဲ႕ တိုးတက္မႈနဲ႕ အရည္အေသြးကို တစ္ျပိဳင္တည္း ထည့္သြင္း စဥ္းစားစီမံခန္႕ခြဲဖို႕၊ ကူးစက္ေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သံုးသပ္ျပီး ႏုိင္ငံေတာ္ စီမံခန္႕ခြဲေရးစနစ္နဲ႕ စီမံခန္႕ခြဲမႈ စြမ္းအားကို တစ္ဆင့္တိုး တြန္းအားေပးေဖာ္ေဆာင္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ဖို႕ စသျဖင့္ အေၾကာင္းအရာစံုကို ရည္မွန္းခ်က္ထားျပီးေဖာ္ေဆာင္ေပးဖို႕ သံုးသပ္ထားၾကပါတယ္။

ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ႏိုင္ငံေရး ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ေတြကေတာ့ တရုတ္အစိုးရအေနနဲ႕ ျပည္သူေတြ အတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးႏုိင္မႈအေနအထားကို ၉၀%ခန္႕ေလာက္ထိ ေဆာင္ရြက္ ေပးႏုိင္ခဲ့တယ္လို႕ အစည္းအေ၀း ေဆြးေႏြးမႈမ်ားနဲ႕ ခ်မွတ္တဲ့မူ၀ါဒမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ရလဒ္မ်ား ကိုၾကည့္ျပီး သံုးသပ္ၾကပါတယ္။

COVID-19 ကူးစက္ေရာဂါေၾကာင့္ အခု ၂၀၂၀ မွာေရာ ႏိုင္ငံေရး ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ေတြဆီကေန တရုတ္ႏိုင္ငံအတြက္ ဘယ္လိုသံုးသပ္မႈေတြ ထြက္ေပၚလာေလမလဲ။ ထိုမွတစ္ဆင့္ ဒီအစည္းအေ၀းကေန တရုတ္ႏိုင္ငံအတြက္ မည္ကဲ့သို႕ ေကာင္းမြန္ေသာ အခြင္႔အလမ္းသစ္မ်ားကုိ ဖန္တီး ေပးနုိင္မလဲ။ အားလံုးကို ေစာင့္ၾကည့္ရမယ့္ အေနအထား ရိွေနပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ ေမလ ၂၁ နဲ႕ ၂၂ ရက္ေန႕မ်ားမွာ တရုတ္ႏုိုင္ငံ ေပက်င္းမွာ စတင္က်င္းပမယ့္ ၁၃ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္လံုးဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ တတိယအၾကိမ္အစည္းအေ၀းနဲ႕ တရုတ္ျပည္သူ႕ ႏိုင္ငံေရး အတိုင္ပင္ခံ ကြန္းဖရင့္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီတတိယအၾကိမ္ အစည္းအေဝးမ်ားကေတာ့ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ေတြ႕ျမင္ၾကားသိရစရာေတြ မ်ားျပားႏုိင္ပါေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ရပါတယ္။