【ဓာတ္ပံု】“အေနာက္တိုင္းသို႔ ခရီးသြားျခင္း”ဝတၳဳကို အေျခခံၿပီး ရိုက္ကူးထားတဲ႔ ဇာတ္လမ္းတဲြ ရုပ္ရွင္ကားမ်ားထဲတြင္ ဝူခြန္းအျဖစ္ သရုပ္ေဆာင္သူမ်ား

(GMT+08:00)2019-01-10 15:37:11  

photo_fororder_092496ff00a84a1098d97fd341cbeeec

photo_fororder_a4c89cf1637a45c69c1fd77f70cbf2eb

photo_fororder_64e1ba2948a040b999ca0cfa8b52ae22

photo_fororder_8a4fb87a67a44341aa0b5efd9ad8eb4b

photo_fororder_1a630331ade14a89b2358e21025a7852

photo_fororder_df775f43198d41e3b6a8e7eeb1b6f028

photo_fororder_e629f3c74d204bbeaca8af6ead1afdaa

photo_fororder_3732fc822cad481197fb6b5fe398df16