【ဓာတ္ပံု】ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေရာင္းရင္းနဲ႔ မုန္လာဥဝါနဲ႔ ဝက္ရုပ္မ်ားကို ရုပ္သြင္းထားတဲ႔ ေစ်းသည္

(GMT+08:00)2019-01-10 15:16:16  

photo_fororder_94a9968e1e1e431c9f7fd72e93dc64f0

photo_fororder_b1820c651d304b1fbd71e980cce41775

photo_fororder_84a24a06708c473db2e7d0acacb866e2

photo_fororder_f80c7818801e40308e4f03e8c27bef7f

photo_fororder_6b1aeac746114681a3538484a369ee3b

photo_fororder_4992d601fef446f191006fb43c157466

photo_fororder_c6118b0cd45c4bf28699f8e7db205b8e