【ဓာတ္ပံု】ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေရာင္းရင္းနဲ႔ ေက်ာက္ဖရံုသီးေပၚမွာ ပန္းခ်ီခ်ယ္တဲ႔ ေစ်းသည္ဟာ အြန္လိုင္းမွာ hot ျဖစ္လာ

(GMT+08:00)2019-01-10 15:23:45  

photo_fororder_1546578716025a17bd791bd

photo_fororder_15465787158967fdf3560d9

photo_fororder_154657867305119443e8c1e

photo_fororder_1546578673188841d2b4eec

photo_fororder_1546578673368b57b2f4fdb

photo_fororder_1546578673094b4b7348e61