တစ္ႏွစ္လံုးမွာ အလွဆံုးရာသီေရာက္လာျပီ။

(GMT+08:00)2017-12-16 02:10:17  CRI

တစ္ႏွစ္လံုးမွာ အလွဆံုးရာသီေရာက္လာျပီ။