"2017 ႏွစ္သစ္ လင္းၾကက္တို႕တြန္ၿပီ--"

(GMT+08:00)2017-12-16 03:10:23  CRI

"2017 ႏွစ္သစ္ လင္းၾကက္တို႕တြန္ၿပီ--"

2017 ႏွစ္သစ္ လင္းၾကက္တို႕တြန္ၿပီ

ထေလာ့တို႕ေဆြ--

ၾကက္တြန္ရင္ အားအင္သစ္ျဖစ္ရမယ္တဲ့

ေရွ႕ဆက္ကာ တို႕ေတြအနာဂတ္ခရီးကိုလွ

အားမာန္ပါ သြက္သြက္လွမ္း၇မယ္

ျမန္းၾကတူညီ---

ႏွစ္သစ္မွာ တို႕ေတြအတူေပ်ာ္လို႕

တို႕မ်ိဳးေဖာ္ မဂၤလာျပည့္ဖို႕ရယ္ႏွင့္

တို႕ခ်စ္တဲ့ျပည္ က်က္သေရတိုးဖို႕အေရး

ေမွ်ာ္ေတြးကာ ေကာင္းမႈအတူျပဳၾကဖို႕

လွမ္းၾကစို႕တူညီ---

ႏွစ္ေဟာင္းက မေကာင္းနိမိတ္ေတြ

ေလာင္းရိပ္မွ် မမိပါရေစနဲ႕---

ေကာင္းအတိတ္ ေကာင္းနိမိတ္သာ

တို႕ကိုယ္မွာ ပြားၾကေစလို႕

တို႕၀န္းက်င္ သာယာဖို႕အတြက္

ႏွစ္သစ္မွာ အားအင္သစ္ႏွင့္

တုဆစ္ၾကတူညီ---

ေရွ႕ဖက္ကေရာင္နီလာၿပီ

တို႕ေတြရဲ႕ေအာင္နိမိတ္

ျပလိုက္ေလသည္

တို႕တူညီ အစဥ္လွမ္းမွ

ျပံဳးပန္းလွ ဘ၀ကိုယ္စီ

ပိုင္ဆိုင္ၾကမည္

လွမ္းၾကပါစို႕တူညီ

သြားၾကပါစို႕ ေရွ႕သို႕ဆီ---------

 

                                                  ေအာင္မာန္(ေဆာ)