(၁၉)ႀကိမ္ေျမာက္ CPCအၿပီး တရုတ္ျပည္ရဲ႔ ေရွ႔အလားအလာ

(GMT+08:00)2017-12-16 03:10:39  CRI

(၁၉)ႀကိမ္ေျမာက္ CPCအၿပီး တရုတ္ျပည္ရဲ႔ ေရွ႔အလားအလာ

(၁၉)ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ျပည္လံုးဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီးစီးသြားပါၿပီ။ ဒီညီလာခံကို ပီကင္းၿမိဳ႕မွာ ေအာက္တိုဘာလ (၁၈)ရက္ေန႕ကေန (၂၄)ရက္ေန႕အထိ(၇)ရက္ၾကာက်ုင္းပခဲ့တာပါ။ အခုဆိုရင္ေတာ့(၁၉) ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႕ အၿမဲတမ္းအဖြဲ႕ ၀င္(၇)ဦးကို ေရြးခ်ယ္ၿပီးလို႕ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္ဥကၠဌ ရွီက်င့္ဖိန္က ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အျဖစ္ ဗဟုိေကာ္မတီအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ဖို႕ထပ္မံ ေရြးခ်ယ္ခံ ရခဲ့ပါတယ္။ တရုတ္ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီသမိုင္းမွာ အခုလို အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးတာ၀န္ကို ထပ္မံေရြးခ်ယ္ခံရသူ ေတြဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ဥကၠဌတာ၀န္ ေနာက္(၅)ႏွစ္သက္တမ္းအတြက္ ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ ခြင့္ရရွိေစမွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

(၁၉)ႀကိမ္ေျမာက္ CPCအၿပီး တရုတ္ျပည္ရဲ႔ ေရွ႔အလားအလာ

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ရွွီက်င့္ဖိန္ အေန နဲ႕ ဒီညီလာခံဖြင့္ပြဲမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ (၅)သက္တမ္းအတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္း မ်ားေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈအေျခအေန၊ ေနာင္လာမယ့္အနာဂတ္အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြ ပါ၀င္တဲ့ ပါတီရဲ႕အစီရင္ခံစာကို တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဒီအစီရင္ခံစာဟာ ကမၻာအရပ္ရပ္က စိတ္၀င္တစားအာရံုစိုက္မႈကိုရရွိခဲ့ၿပီး ကမၻာ့ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာ သံုးသပ္သူမ်ားက အျပဳသေဘာသံုးသပ္ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီအစီရင္ခံစာ အရၿပီးခဲ့တဲ့ (၅)ႏွစ္တာကာလအတြင္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ နည္းပညာက႑၊ ပတ္၀န္း က်င္ထိန္းသိမ္းေရးက႑တို႔ဟာ သိသိသာသာတိုးတက္လာတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ အဓိက သိသာေစခဲ့တာကေတာ့ ျမန္ႏႈန္းရထားေတြရဲ႕အျမန္ႏႈန္းကို ေအာင္ျမင္စြာ စမ္းသပ္ ခုတ္ေမာင္းႏိုင္ခဲ့တာပါ။ ဒါဟာ တရုတ္ျပည္ရဲ႕ နည္းပညာက႑ပိုမိုအဆင့္ျမင့္ တိုးတက္လာ တာကို ျပသႏိုင္တဲ့အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာင္အနာဂတ္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြႏွင့္ပတ္သက္လို႕လည္း က်ေနာ္မွတ္သားမိ သေလာက္ထဲက တင္ျပရရင္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (၁၈)ႀကိမ္ေျမာက္ညီလာခံေနာက္ပိုင္း ေခတ္သစ္တရုတ္ထူးျခားခ်က္၀ိေသသပါ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ျဖစ္တည္လာၿပီး ဒါဟာ ပါတီ တစ္ရပ္လံုးႏွင့္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးရဲ႕ မြန္ျမတ္ေသာ အမ်ိဳးသားရွင္သန္ေရး အတြက္ လမ္းညြန္ခ်က္ျဖစ္ျခင္း၊ အလႊာေပါင္းစံုတြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ ဦးေဆာင္ အခန္းမွပါ၀င္ၿပီး  ပါတီကို ဘက္စံုတင္းက်ပ္စြာ ထာ၀စဥ္စီမံေဆာင္ရြက္သြားမယ္။ အခု၂၁ရာစု အလယ္ပိုင္း တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံကို ခ်မ္းသာၿပီးဒီမိုကေရစီက်တဲ့ ယဥ္ေက်းၿပီး သင့္ျမတ္ေသာ ဆိုရွယ္ လစ္ေခတ္မီေရးႏိုင္ငံျဖစ္ေအာင္ တည္ေဆာက္သြားမယ္၊ ၂၀၃၅ခုႏွစ္မွာ တရုတ္ႏိုင္ငံဟာ ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္မီကို အေျခခံအားျဖင့္ ေဖၚေဆာင္မယ္၊ ျပည္သူမ်ားရဲ႕တစ္ေန႕ထက္ တစ္ေန႕ တိုးတက္လာတဲ့သာယာလွပတဲ့  ေနထိုင္မႈဘ၀ဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မညီမွ် ေတြ ကို ျဖည့္ဆည္းေဖာ္ေဆာင္ သြားမယ္ဆိုၿပီး တင္ျပသြားတာေတြ႕ရပါတယ္။

ဒီအခ်က္ေတြကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ပါတီရဲ႕ဦးေဆာင္ႏိုင္မႈအခန္းက႑ႏွင့္ ႏိုင္ငံရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဟာ ဟန္ခ်က္ညီညီ ရွိေနတာကို ျပသလိုက္တယ္လို႕ထင္ပါတယ္။ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ ႏုိင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႕အျမဲတမ္း ေကာ္မတီ၀င္မ်ားရဲ႕ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွာလည္း ရွီက်င့္ဖိန္က ဒီအခ်က္ေတြကိုပဲ အဓိကထား ျပန္လည္ေျပာဆိုသြားခဲ့ ပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ ရွီက်င့္ဖိန္ေျပာခဲ့တဲ့ သမိုင္းကို ျပည္သူ ေတြက ဖန္တီးတာျဖစ္ၿပီး ျပည္သူ အက်ိဳးကို စြမ္းေဆာင္သြားမယ္၊ ျပည္သူေတြႏွင့္အတူ အခက္အခဲေတြကို ေအာင္ျမင္စြာ ျဖတ္ေက်ာ္သြားမယ္လို႕ ေျပာဆိုခဲ့မႈဟာ ပါတီ အေနနဲ႕ ျပည္သူႏွင့္ အတူရွိေနတယ္ ဆိုတာ ျပလိုက္တာျဖစ္တယ္လို႕ ဆိုခ်င္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြအေနနဲ႕လည္း ရွီက်င့္ဖိန္ရဲ႕ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္မွာ တႏိုင္ငံလံုးအသင့္အတင့္ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈကို ရရွိ ေအာင္ေဖၚေဆာင္သြားမယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ အေပၚမွာ ႀကိဳဆိုေထာက္ခံခဲ့တာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါဟာ ပါတီႏွင့္ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္အေပၚ ျပည္သူေတြရဲ႕ ယံုၾကည္မႈကိုျပသရာေရာက္ပါ တယ္။

အစီရင္ခံစာရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒႏွင့္ပတ္သက္လို႕လည္း ဘက္မလိုက္မူ၀ါဒကိုပဲ ဆက္လက္က်င့္သံုးသြားမွာျဖစ္ၿပီး အတူယွဥ္တြဲ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို အေလးထားမယ္ ဆိုၿပီး ပါရွိတာျဖစ္တဲ့အတြက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပတ္သက္ လို႕ မူ၀ါဒေျပာင္းလဲမႈမရွိဘူးဆိုတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ အဲဒီအခ်က္အေပၚမွာ ကမၻာ့မီဒီယာမ်ား က ခ်ီးက်ဴးထားတာေတြ႕ရသလို ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ေတြကလည္း ႀကိဳဆိုေထာက္ခံထားပါ တယ္။ ဒီေတာ့ ညီလာခံႏွင့္အစီရင္ခံစာဟာ ဘက္ေပါင္းစံုက အာရံုစိုက္မႈကိုရရွိခဲ့ၿပီး အျပဳ သေဘာျဖင့္ ႀကိဳဆိုေထာက္ခံမႈေတြရွိခဲ့တာျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည့္စံုတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုကို  ေဆာင္က်ဥ္းခဲ့တယ္လို႕ဆိုႏိုင္ပါတယ္။  ဒီညီလာခံႏွင့္ ပတ္သက္လို႕လည္း ျမန္မာ ႏို္င္ငံက ႏို္င္ငံေရးေလ့လာသံုးသပ္သူ ဦးရဲထြန္းကေတာ့ " သူတို႕က စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေအာင္ အရင္လုပ္ၿပီးေတာ့ ပိုေကာင္းမြန္တဲ့ေခတ္မီစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္အတူ ပိုမို သာယာ၀ေျပာၿပီး ဒီမိုကေရစီရွိတဲ့တိုင္းျပည္ကို ေနာက္ပိုင္းမွာ တည္ေဆာက္မယ္ဆိုတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါဟာဆို အျခားႏိုင္ငံေတြႏွင့္မတူတဲ့ တရုတ္ျပည္ရဲ႕ထူးျခားခ်က္ "လို႕  သံုး သပ္ထားပါတယ္။

ဒီေတာ့ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ေျပာရရင္ (၁၉)ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ျပည္လံုး ဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံအလြန္ကာလမွာ တရုတ္ႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဟာ ဘယ္အဆင့္ထိေရာက္သြားမလဲဆိုတာ စိတ္၀င္စားေကာင္းလွပါတယ္။ (၁၈)ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံ အလြန္ကာလ အတြင္းမွာ တရုတ္ႏို္င္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးႏွင့္ သိပၸံနည္း ပညာက႑ဟာ မ်ားစြာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာခဲ့တာကို ေတြ႕ျမင္ရပါတယ္။ ျပည္သူအားလံုးရဲ႕ လူမႈဘ၀ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကလည္း သဘာ၀ပတ္ ၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္အတူ ေျပာင္းလဲလာခဲ့တာ ကလည္း တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ႏိုင္ငံေတာ္ဥကၠဌရွီက်င့္ဖိန္ရဲ႕ ပထမ(၅)ႏွစ္အတြင္းက ေအာင္ျမင္မႈေတြ အျဖစ္ျပသေနတာမို႕ ဒုတိယကာလ အတြင္းမွာလည္း တရုတ္ျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ဘက္စံုတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေတြက  အရွိန္ႏွင့္သာ ေရွ႕သို႕လွမ္းတက္သြားေတာ့မွာပါ။  

 

                                             ေအာင္မာန္(ေဆာ)

                                                 ၃-၁၁-၂၀၁၇