ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ ရုပ္အေခ်ာဆံုးေသာ ရုပ္ရွင္စတာ့မ်ား။

(GMT+08:00)2017-12-16 02:10:18  CRI

ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ ရုပ္အေခ်ာဆံုးေသာ ရုပ္ရွင္စတာ့မ်ား။