ရွန္​႐ွီးျပည္​နယ္​ခရီးစဥ္​ ႐ွီးအန္း​သမိုင္​း​ေၾကာင္​းျပတိုက္

(GMT+08:00)2017-12-16 03:10:27  CRI

ရွန္​႐ွီးျပည္​နယ္​ခရီးစဥ္​ ႐ွီးအန္း​သမိုင္​း​ေၾကာင္​းျပတိုက္

႐ွီးအန္းသမိုင္ေၾကာင္းျပတိုက္ တြင္ တရုတ္လူမ်ိဳးတို့၏ ​​ေ႐ွးေဟာင္း လက္ရာမ်ား ေ႐ွးေခတ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို စံုလင္စြာျပသထားပါသည္.စြမ္းက်ံဳး႐ွမ္ေခတ္(1912-1949) ေခတ္.ခ်င္မင္းဆက္​​ေခတ္.ဟန္႔မင္းဆက္​​ေခတ္.ထန္မင္းဆက္​​ေခတ္ အသံုးအေဆာင္မ်ား.လက္၀တ္ရတနာမ်ား ေႂကြထည္ ေငြထည္ ေရႊထည္ပစၥည္းမ်ားကိုေ႐ွးမူလက္ရာမ်ားအတိုင္း ျပသထားပါသည္..ေ႐ွးေဟာင္းသုေတသနေလ့လာသူမ်ား.စာတမ္ေရးသားသူမ်ားသည္ ဤျပတိုက္သုိ႔ လာေရာက္​​ေလ့လာပါက ေ႐ွးေခတ္သမိုင္ေၾကာင္းကို ပိုမိုစံုလင္ျပည့္၀စြာေရးသားႏိုင္သည္ဟု သိ႐ွိရပါသည္.ထန္မင္းဆက္​​ေခတ္တြင္လြန္စြာႂကြယ္၀ခ်မ္းသာေသာေၾကာင့္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားအား ေရႊထည္ ေငြထည္မ်ားျဖင့္ သံုးစြဲခဲ့သည္ဟု သိရပါသည္..ထို႔ေၾကာင့္ ထန္မင္းဆက္​​ေခတ္ အသံုးအေဆာင္ ေရႊထည္ ေငြထည္မ်ားကိုလည္း ဤျပတိုက္တြင္​​ ေလ့လာေတြ႔႐ွိရပါသည္..ေ႐ွးေဟာင္းယဥ္​​ေက်းမႈ သမိုင္း၀င္လက္ရာမ်ားကို ယခုကဲ့သို႔ အျမတ္တႏိုးတန္ဖိုးထားသိမ္းဆည္းၿပီး ျပတိုက္တြင္ျပသထားျခင္းျဖင့္ မိမိတို႔၏ေနာင္လာေနာက္သားမ်ား မိမိတို႔သမိုင္းကို အလြယ္တကူေလ့လာႏိုင္သလို မိမိတို႔ယဥ္​​ေက်းမႈမ်ားကိုလည္း ထိန္းသိမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္..ျပတိုက္သို႔ ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးသြားမ်ား လာေရာက္​​ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ေထာက္အပံ့ေကာင္းတစ္ခုျဖစ္​​ေစၿပီး တ္ိုင္းျပည္၀င္​​ေငြကို တထက္တလမ္းမွ တိုးေစႏိုင္ပါသည္..

ရွန္​႐ွီးျပည္​နယ္​ခရီးစဥ္​ ႐ွီးအန္း​သမိုင္​း​ေၾကာင္​းျပတိုက္

ရွန္​႐ွီးျပည္​နယ္​ခရီးစဥ္​ ႐ွီးအန္း​သမိုင္​း​ေၾကာင္​းျပတိုက္

ရွန္​႐ွီးျပည္​နယ္​ခရီးစဥ္​ ႐ွီးအန္း​သမိုင္​း​ေၾကာင္​းျပတိုက္

ရွန္​႐ွီးျပည္​နယ္​ခရီးစဥ္​ ႐ွီးအန္း​သမိုင္​း​ေၾကာင္​းျပတိုက္

ရွန္​႐ွီးျပည္​နယ္​ခရီးစဥ္​ ႐ွီးအန္း​သမိုင္​း​ေၾကာင္​းျပတိုက္