တရုတ္ျပည္လံုးဆိုင္ရာျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္

(GMT+08:00)2017-12-16 03:10:21  CRI

တရုတ္ျပည္လံုးဆိုင္ရာျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္

တရုတ္ျပည္လံုးဆိုင္ရာျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္အေ၀းနဲ႔ တရုတ္ျပည္သူ႔ ႏုိင္ငံေရး

အတုိင္ပင္ခံကြန္ဖရင့္ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀း ႏွစ္ခုကို မတ္လ ၃ ရက္ေန႔ နဲ႔ မတ္လ ၅ ရက္ေန႔ က စျပီးက်င္းပေနပါျပီ။

တရုတ္ျပည္အတြက္ဆိုရင္ အခုက်င္းပေနတဲ့ ကြန္ဂရက္ႏွစ္ပတ္လည္အစည္အေ၀းက အေရး အၾကီးဆံုးပဲျဖစ္ပါတယ္၊ အဲဒိကြန္ဂရက္မွာ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ႏွစ္ေထာင့္ကိုးရာရွစ္ဆယ့္ခုနစ္ ဦးရွိပါတယ္။ အဲဒိထဲကမွ တုိင္းရင္းသားကုိယ္စားလွယ္ ေလးရာ့ကိုးဦးရွိပါတယ္၊ တုိင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ကိုိယ္စားလွယ္စုစုေပါင္းဦးေရရဲ႔ ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ပါတယ္၊ ကုိယ္စားလွယ္ ေတြေရြးခ်ယ္ရာမွာလည္း တုိင္းရင္းသားတန္းတူညီမွ်စြာေရြးခ်ယ္ေရးမူ၀ါဒကိုက်င့္သံုးပါတယ္၊

တရုတ္ျပည္မွာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု ၅၅ စု ရွိပါတယ္၊ အဲဒိတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုတုိင္းမွာ  ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးစီရွိပါတယ္၊ ကုိယ္စားလွယ္ေတြက လုပ္ငန္းေပါင္းစံုကိုကုိယ္စားျပဳေနပါတယ္၊

ဒီတစ္ၾကိမ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြထဲမွာ အေျခခံဌာနက လယ္သမား၊ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္ေတြ နဲ႔ နည္းပညာတတ္ကၽြမ္းသူမ်ားလည္း ပါ ပါတယ္။

ဟုိးအရင္တုန္းကဆို အဲဒိအစည္းအေ၀းရဲ႔ ေကဒါေခါင္းေဆာင္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္ေတြမ်ားပါတယ္၊ အခုဆုိရင္ေတာ့ အစုိးရကိုယ္စားလွယ္ေတြ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့ နည္းသြားပါျပီ၊ ျပီးေတာ့ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ အခ်ိဳးအစားကလည္းတုိးလာပါတယ္၊ ဒီတစ္ၾကိမ္ မွာ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေတြ ၆၆၉ ဦးအထိ ရွိလာပါတယ္၊ အခုဆုိရင္ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စား လွယ္ဦးေရဟာ ၂၃.၄ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္လာပါျပီ၊ ျပီးခဲ့တဲ့အခ်ိန္ကထက္ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းတုိးလာပါတယ္။

ဒီတစ္ၾကိမ္ကြန္ဂရက္အစည္းအေ၀းရဲ႔ ထူးျခားခ်က္ေလးတစ္ခုက အသက္ ၂၀၊ အသက္ ၃၀ အရြယ္

လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြပါလာတာပါပဲ။ အဲဒိလူငယ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြထဲမွာမွ တခ်ိဳ႔က စက္ရံု၊ အလုပ္ရံုမွာအလုပ္လုပ္ေနတဲ့သူေတြျဖစ္တယ္၊ တခ်ဳိ႔ကေတာ့ ေ၀းလံေခါင္းပါးတဲ့ေက်းလက္ေဒသ ကရြာသူၾကီးေတြျဖစ္တယ္၊ တခ်ိဳ႔က်ေတာ့လည္း သိပၸံနဲ႔နည္းပညာေလ့လာေနသူေတြျဖစ္တယ္၊ ျပီး ေတာ့သူတုိ႔ထဲမွာ စစ္သားေတြလည္းပါတယ္၊

အခုလိုအစုိးရဌာနရဲ႔ ေကဒါေခါင္းေဆာင္ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းက်ဆင္းလာတာဟာ ဒီမုိကေရစီက်က်ေရြး ေကာက္ပြဲက်င္းပေနတာကို ျပသလုိက္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္၊ ဒီ အစည္းအေ၀းၾကီးႏွစ္ခုရဲ႔ ေအာင္ျမင္မု အသီးအႏွံေတြကို တရုတ္ျပည္သူျပည္သားမ်ားသာမကဘဲ ကမၻာတစ္၀န္းလံုးလည္း ရရွိႏုိင္မယ္ဆုိ တာယံုၾကည္ရင္း……………