ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ ပုိလိမ္ေျပာတတ္

(GMT+08:00)2017-12-15 16:33:57  CRI

ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ ပုိလိမ္ေျပာတတ္

နယ္သာလန္နုိင္ငံ Amsterdam တကၠသုိလ္မွ ပညာရွင္ေတြက၊ လူငယ္မ်ားရဲ႔ အေတြးအဆ သြက္လက္ တာေၾကာင္႔ သူတုိ႔ဟာ အလိမ္ေျပာတတ္ဆုံး လူအုပ္ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိတယ္။ အသက္ ၁၃ နွစ္မွ ၁၇ နွစ္ ၾကားမွာ လူငယ္ေတြထဲမွာ ၆၀ ရာခုိင္နွုန္းဟာ ေန႔စဥ္ ၅ ၾကိမ္ ထက္မ်ားေအာင္ လိမ္ေျပာတတ္ျပီး လူအမ်ားစုက သူတုိ႔ လိမ္ေျပာေနတယ္လုိ႔ မသိၾကဘူးလုိ႔လည္း ေတြ႔ရွိတယ္။

စစ္တမ္းေကာက္ယူမွု ရလဒ္အရ၊ သာမန္အားျဖင္႔ လူတစ္ေယာက္ ေန႔စဥ္ ၂ ႔၁၈ ၾကိမ္ လိမ္ေျပာတတ္တယ္။ အသက္ ၆ နွစ္မွ ၈ နွစ္ ၾကားရွိ ကေလးငယ္ဟာ လိမ္ေျပာတာ အနည္းဆုံး ျဖစ္ျပီး ၄ ပုံ ၁ ပုံသာ ၅ ၾကိမ္အထိ လိမ္ေျပာတတ္တယ္။ အသက္ ၉ နွစ္မွ ၁၂ နွစ္ ၾကားရွိ ကေလးသူငယ္ ၄၃ ရာခုိင္နွုန္းေလာက္ ေန႔စဥ္ ၁ ၾကိမ္မွ ၅ ၾကိမ္အထိ လိမ္ေျပာ တတ္တယ္။

လူရဲ႔ လိမ္ေျပာစြမ္းအားဟာ ကေလးငယ္ ျဖစ္စဥ္က အရွိန္ထုိး တုိးျမင္႔လာျပီး ဆယ္ေက်ာ္သက္ ေရာက္ေတာ႔ အထြပ္အထိပ္ ျဖစ္ကာ အရြယ္ေရာက္တဲ႔ အခါ တျဖည္းျဖည္း အားနည္းသြားတယ္လုိ႔ ပညာရွင္ေတြက ေတြ႔ရွိတယ္။