လိက်န္း သာယာပုံ တင္ဆက္ေဖ်ာ္ေျဖပဲြ၏ ေကာင္းကင္ဘုံ ပူေဇာ္သည္႔ အုိးစည္အက

(GMT+08:00)2017-12-15 16:37:50  CRI

လိက်န္း သာယာပုံ တင္ဆက္ေဖ်ာ္ေျဖပဲြ၏ ေကာင္းကင္ဘုံ ပူေဇာ္သည္႔ အုိးစည္အက

      လိက်န္း သာယာပုံ တင္ဆက္ေဖ်ာ္ေျဖပဲြသည္ ယိြလုံ ဆီးနွင္းေတာင္ကုိ ေနာက္ခံ ထားျပီး တုိင္းရင္းသား ဓေလ႔စရုိက္နွင္႔ ယဥ္ေက်းမွုမ်ားကုိ ကယ္ရီယာ အျဖစ္ ထားကာ ပင္လယ္ျပင္ အထက္ မီတာ ၃၁၀၀ ျမင္႔သည္႔ေနရာတြင္ တင္ဆက္ေဖ်ာ္ေျဖပဲြ ျဖစ္၍ ကမၻာ႔ အျမင္႔ဆုံးေသာ ေဖ်ာ္ေျဖပဲြပင္ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

နာဆီလူမ်ိဳး ေယာက္်ားမ်ားသည္ အရက္ ေသာက္ယင္း သီခ်င္း ဆုိယင္း အက ကယင္းနွင္႔ ဧည္႔သက္မ်ားအတြက္ ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းေနၾကသည္။