ဟင္းသီးဟင္းရြက္ရဲ႕အျမစ္နဲ႔ ေရာဂါ ကုသနုိင္ အပိုင္း ၄

(GMT+08:00)2017-12-15 16:33:53  CRI

ဟင္းသီးဟင္းရြက္ရဲ႕အျမစ္နဲ႔ ေရာဂါ ကုသနုိင္ အပိုင္း ၄

ခရမ္းသီး အျမစ္။ ။ ခရမ္းသီး အျမစ္ဟာ အပူဓါတကုိ္ က်ေစနုိင္တဲ႔ စားစရာ ျဖစ္ျပီး၊ အယ္ကာလိုင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဗီတာမင္ ဘီ၊ စီ၊ မုန္လာဥနီဓါတ္နဲ႔ အဆီဓါတ္ေတြ ပါရွိတယ္။ ခရမ္းသီး အျမစ္ကုိ ဓါးနဲ႔လွီး၊ ေရထည္႔ကာ ပ်စ္ေအာင္ ျပဳတ္ၿပီး ၾကံသကာ(ထန္းလ်က္) ထည္႔ေသာက္တဲ့နည္းနဲ႔ ေလျပြန္ေရာင္နာေရာဂါကုိ ကုသနုိင္တယ္။

ဟင္းသီးဟင္းရြက္ရဲအျမစ္နဲ႔ ေရာဂါ ကုသနုိင္ အပိုင္း ၄

ခရမ္းသီး အျမစ္။ ။ ခရမ္းသီး အျမစ္ဟာ အပူဓါတကုိ္ က်ေစနုိင္တဲ႔ စားစရာ ျဖစ္ျပီး၊ အယ္ကာလိုင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဗီတာမင္ ဘီ၊ စီ၊ မုန္လာဥနီဓါတ္နဲ႔ အဆီဓါတ္ေတြ ပါရွိတယ္။ ခရမ္းသီး အျမစ္ကုိ ဓါးနဲ႔လွီး၊ ေရထည္႔ကာ ပ်စ္ေအာင္ ျပဳတ္ၿပီး ၾကံသကာ(ထန္းလ်က္) ထည္႔ေသာက္တဲ့နည္းနဲ႔ ေလျပြန္ေရာင္နာေရာဂါကုိ ကုသနုိင္တယ္။