မိနဲ႔ဖ ဘယ္သူ႔ရဲ႕မ်ိဳးရုိးဗီဇ ကေလးရုပ္ရည္ကုိ အဆုံးအျဖတ္ေပးသလဲ

(GMT+08:00)2017-12-15 16:33:54  CRI

မိနဲ႔ဖ ဘယ္သူ႔ရဲ႕မ်ိဳးရုိးဗီဇ ကေလးရုပ္ရည္ကုိ အဆုံးအျဖတ္ေပးသလဲ

    မၾကာခင္က အင္တာနက္ ဝက္ဆုိဒ္ တစ္ခုမွာ ဒီနွစ္ အသက္ ၁၃ နွစ္ရွိၿပီ ျဖစ္တဲ႔ ဂ်ပန္ မင္းသမီး ထုိရွီနုိမီယာ အုိင္ခုိရဲ႕ ဓာတ္ပုံကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့တယ္။ လူေတြက မင္းသမီးရဲ႕ မ်က္ခုံး ခပ္က်ဲက်ဲ၊ မ်က္ေပါက္ ခပ္က်ဥ္းက်ဥ္းနဲ႔ ႏွာေခါင္း ခပ္ႀကီးႀကီး မ်က္နွာကုိ ၾကည္႔ၿပီး ဘာေၾကာင္႔ သူ႔မယ္ေတာ္ရဲ႕ ရုပ္ရည္နဲ႔ လုံးဝ မတူသလဲလုိ႔ ေတြးၾကတယ္။ ဒါေပမယ္႔ သူ႔ခမည္းေတာ္နဲ႔ ဘုိးေတာ္ရဲ႕ ဓာတ္ပုံနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည္႔ေတာ႔ သူတို႔နဲ႔ ရုပ္ခ်င္းအင္မတန္္တူတာကုိ ေတြ႔ရတယ္။ ဒါနဲ႔ သမီးက အေဖနဲ႔ ရုပ္ခ်င္း တူတတ္လား၊ မိဘ နွစ္ပါး ဘယ္သူရဲ႕ မ်ိဳးရုိးဗီဇဟာ ကေလးရဲ႕ရုပ္ရည္ကုိ အဆုံးအျဖတ္ ေပးသလဲဆုိတဲ့ ေမးခြန္းဟာ လူအမ်ား စိတ္၀င္စားစရာ ျဖစ္လာပါတယ္။

သားသမီးရဲ႕ ရုပ္ရည္ဟာ မိဘနဲ႔ တူတဲ႔ေနရာ မ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ ဥပမာ၊ အသားျဖဴတာ မဲတာ၊ မ်က္လုံး ျပဴးတာ  မ်က္ေပါက္က်ဥ္းတာ။ၿပီးေတာ့၊ ႏွာေခါင္း အေနအထား စတာေတြ ။ အဲဒီလုိဆုိေတာ့သားသမီးဟာ မိဘေတြဆီကဘယ္လုိမ်ဳိးရုိးဗီဇကုိဆက္ခံလာပါသလဲ။

 

၁၊ အသားအေရ အေရာင္။ ။ သားသမီးဟာ မိဘရဲ႕ အသားအေရ အေရာင္ကုိ ဆက္ခံတဲ႔ အခါ မ်ားေသာအားျဖင္႔ ေျမွာက္ၿပီး ပ်မ္းမွ် ဆုိတဲ႔ ပုံစံ ျဖစ္တယ္။ ဥပမာ မိဘရဲ႕ အသား အသင္႔အတင္႔ မဲရင္ အသားျဖဴတဲ႔ကေလး လုံး၀ေမြးလာမွာ  မဟုတ္ပါဘူး။ တစ္ဦးရဲ႕ အသား ကအသင္႔အတင္႔ မဲၿပီးတစ္ဦးကေတာ႔ အသင္႔အတင႔္ ျဖဴရင္ အထက္ပါ ပုံစံနဲ႔အညီ ကေလးရဲ႕ အသားအေရဟာ သိပ္လည္း မမဲ သိပ္လည္း မျဖဴ တဲ့ ၾကား အေရာင္ ျဖစ္သြားပါမယ္။

 

၂၊ မ်က္စိ။ ။ မိဘ ထဲမွာ တစ္ေယာက္က မ်က္စိျပဴး သူ ျဖစ္ရင္ သားသမီးရဲ႕ မ်က္စိ ျပဴးနုိင္ႏႈန္း မ်ားပါမယ္။

 

၃၊ ႏွာေခါင္း။ ။ မိဘေတြထဲမွာ တစ္ေယာက္ရဲ႕ႏွာေခါင္းဟာ ႀကီးလည္းႀကီး၊ ခၽြန္လည္းခၽြန္တယ္ ဆုိရင္ ကေလးမ်ားဟာအဲ ဒီ ႏွာေခါင္းရဲ႕ မ်ိဳးရုိးဗီဇကုိ ဆက္ခံနုိင္ေခ် သိပ္မ်ားပါမယ္။

 

၄၊ နားရြက္။ ။ နားရြက္ရဲ႕ ပုံစံကလည္း မိဘဆီက ဆက္ခံလာတာ ျဖစ္တယ္။ မိဘ တစ္ေယာက္က နားရြက္ကားသူ ဆုိ ကေလးရဲ႕ နားရြက္ကလည္း ကားနုိင္ေခ် ေတာ္ေတာ္မ်ားပါမယ္။

 

၅၊ ဝတာ ပိန္တာ။ ။ မိဘထဲမွာ တစ္ေယာက္က ဝရင္ ကေလး ဝလာနုိင္ႏႈန္းဟာ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိပါတယ္။ မိဘ နွစ္ေယာက္စလုံး ဝရင္ ကေလးရဲ႕ ဝနုိင္ႏႈန္းဟာ ၅၀မွ ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ တုိးသြားပါမယ္။

၆၊ ေမးေစ႔။ ။ မိဘ တစ္ေယာက္ေယာက္ဟာ ေမးေစ႔ေကာက္ရင္ သားသမီးလည္း ေမးေစ႔ ေကာက္ႏႈန္း ဂ၀၊ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ ရွိပါမယ္။