ညဘက္ေစာေစာမအိပ္ျခင္း၏ ဆိုးက်ဳိးမ်ား

(GMT+08:00)2017-12-15 16:33:57  CRI

ညဘက္ေစာေစာမအိပ္ျခင္း၏ ဆိုးက်ဳိးမ်ား

လူတို႕၏ေနထိုင္မႈပံုစံအရ…ညစဥ္ညတိုင္းအိပ္ယာ၀င္ေနာက္က်ျခင္းသည္..

ဆိုးရြားေသာေနာက္ဆက္တြဲက်န္းမာေရးျပသနာမ်ားကိုရင္ဆိုင္ႏိုင္ရဖြယ္ရွိပါ

သည္။ညစဥ္အိပ္ယာ၀င္ေနာက္က်ျခင္း၊ညဥ့္နက္ခ်ိန္ထိဂိမ္းကစားျခင္း၊အင္

တာနက္သံုးျခင္းမ်ားသည္အိပ္စက္အနားယူရမည့္အခ်ိန္တြင္ေကာင္းစြာအိပ္

စက္အနားမယူျခင္းေၾကာင့္.အိပ္ေရးမ၀ျဖစ္ကာ.ေဒါသထြက္လြယ္ျခင္း၊ေခါင္းမ

ၾကည္လင္ျခင္း၊မွတ္ဥာဏ္အားနည္းလာျခင္း၊ထံုထိုင္းလာျခင္း၊တုန္႔ျပန္မႈေႏွး

ေကြးလာျခင္း၊စသည့္လကၡဏာမ်ားျဖစ္ေပၚလာနိုင္ပါသည္။ေနာက္က်မွအိပ္

ယာ၀င္ျခင္းႏွင့္ပက္သက္ျပီးမၾကာမွီအခ်ိန္က၀မ္းနည္းဖြယ္ရာသတင္းမ်ားကို

ဖတ္လိုက္ရပါသည္။ဖခင္ျဖစ္သူသည္ညဘက္၌ေကာင္းစြာမအိပ္ျခင္းေၾကာင့္

အိပ္ေရးမ၀ပဲမၾကည္မလင္ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္သားငယ္ျဖစ္သူကအခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ

ငိုေနေသာေၾကာင့္စိတ္မရွည္စြာျဖင့္မိမိရင္ေသြးငယ္အားကိုင္ေပါက္လိုက္ရာမွ

ကေလးငယ္ေသဆံုးသြားခဲ့ပါသည္။

     ေနာက္ထပ္သတင္းတစ္ပုဒ္မွာ..မိခင္ျဖစ္သူသည္ညစဥ္ေနာက္က်မွအိပ္

ယာ၀င္သည့္ရက္မ်ားၾကာလာျခင္းေၾကာင့္..ေခါင္းမၾကည္လင္..စိတ္တိုေဒါသ

ထြက္လြယ္ေနခ်ိန္တြင္နို႕စို႕အရြယ္သူမ၏ရင္ေသြးငယ္ကငိုေနသျဖင့္စိတ္မ

ရွည္နိုင္ျဖစ္ျပီးကေလးငယ္အားအထပ္ျမင့္အေဆာက္အဦး၏ျပတင္းေပါက္မွ

ျပစ္ခ်ခဲ့သည့္ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးရွိခဲ့ဖူးပါသည္။အျခားမိခင္တစ္ဦးမွာမူ.ကေလးငယ္ရွိ

သည့္အတြက္ေန႔ခင္းဘက္တြင္ေကာင္းစြာအနားမယူနိုင္ပါ။ညအခိ္်န္ကေလး

ငယ္အားအရင္သိပ္ျပီး၄င္းမိခင္ကဖုန္းျဖင့္ဂိမ္းကစားေနခဲ့ရာနံနက္မိုးလင္း

သည္ထိထိုအမ်ိဳးသမီးအိပ္ယာထလာျခင္းမရွိသည့္အတြက္အိမ္သားမ်ားက

သြားႏွိဳးရာတယ္လီဖုန္းကိုင္ရက္သားျဖင့္ေသဆံုးေနသည္ကိုေတြ႔ၾကရေပသည္.

ထိုျဖစ္ရပ္မ်ားသည္လြန္စြာေၾကကြဲဖြယ္ျဖစ္ရပ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

     တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားမ်ားသည္.ညအခ်ိန္တြင္အင္တာနက္

ကေဖးဆိုင္မ်ား၌ညလံုးေပါက္ဂိမ္းကစားျခင္းေၾကာင့္ေခါင္းထဲတြင္ဟာလာ

ဟင္းလင္းၾကီးျဖစ္ကာ..မွတ္ဥာဏ္မ်ားအားနည္းလာျပီး..တုန္႔ျပန္မႈမ်ားေႏွး

ေကြးလာကာ..မိမိနာမည္ေခၚသည္ကိုပင္မည္သူ႔ကိုေခၚမွန္းမသိျဖစ္လာတတ္

ေပသည္။

     အိပ္ခ်ိန္ေနာက္က်ျခင္းသည္ဆဲလ္လည္ပတ္မႈမ်ားပံုမွန္မဟုတ္ေတာ့ပဲ

သာမာန္လူမ်ားထက္.ဆီးခ်ိဳေရာဂါႏွင့္ႏွလံုးေရာဂါမ်ားပိုမိုျဖစ္ပြါးႏိုင္သည္ကို

ေတြ႕ရွိရပါသည္။

     အိပ္ရာ၀င္ေနာက္က်ျခင္းေၾကာင့္ သာမန္ေခါင္းကိုက္ျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ.ဆိုး

ရြားေသာေခါင္းကိုက္မႈမ်ိဳးလည္းျဖစ္ပြါးတတ္ပါသည္။ပညာသင္ယူေနေသာအ

ရြယ္မ်ားတြင္မွတ္ဥာဏ္မ်ားလဲက်ဆင္းႏိုင္ပါသည္။သတိေမ့လြယ္တတ္ျခင္း၊

စိတ္အားျပည့္ျဖိဳးမႈမရွိပဲ အာရံုဖိစီးေနျခင္း၊ကိုယ္ေလးခ်ိန္တိုးျခင္း၊ရုတ္တရတ္

ေသဆံုးႏိုင္ျခင္း  စသည့္ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ားခံစားရပါလိမ့္မည္။

     ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်ေစရန္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားျပဳလုပ္၊အစားေလ်ွာ့စားျခင္း

မ်ားျပဳလုပ္ေနေသာ္လည္း ညအခိ္်န္အိပ္ယာဝင္ေနာက္က်ပါက ကိုယ္အေလး

ခ်ိန္က်ဆင္းမည္မဟုတ္ပါ။ညစဥ္အိပ္ယာဝင္ေနာက္က်ျခင္းေၾကာင့္ သတိေမ့

ေရာဂါတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ သူငယ္ျပန္ေရာဂါလဲျဖစ္ပြါးနိုင္သည္ကိုအထူးသတိ

ထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ထို႕ေၾကာင့္အိပ္ယာဝင္ေနာက္က်သည့္အေလံအက်င့္

သင့္တြင္ရွိေနပါကသင့္က်န္းမာေရးအတြက္ေစာေစာအိပ္သင့္ေၾကာင္းအၾကံျပဳ

တင္ျပလိုက္ရပါသည္။