တရုတ္ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေ၀း အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ

(GMT+08:00)2017-12-15 16:31:08  CRI

တရုတ္ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေ၀း အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ

 

ေမအားမာန္- ေသာတရွင္မ်ားအားလံုး က်က္သေရမဂၤလာအေပါင္းနဲ႔ ျပည့္ေစပါေစ လို႔ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သလုိက္ပါတယ္ရွင္၊
ေမေၾကာ့ရွင္း- ေသာတရွင္မ်ားအားလံုး ေပ်ာ္ရႊင္ၾကပါေစရွင္၊
ေမ- မေၾကာ့ေရ ျပီးခဲ့တဲ့ အဂၤါေန႔က တရုတ္ျပည္မွာ တရုတ္ျပည္လံုးဆိုင္ရာျပည္သူ႔ကြန္ဂ ရက္ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀း က်င္းပခဲ့တယ္ေနာ္၊ အဲအစည္းအေ၀း မက်င္းပခင္ တရုတ္ ျပည္သူ႔ႏိုင္ငံေရးအတိုင္ပင္ခံကြန္ဖရင့္ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀း ကို မတ္လ ၃ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့တာေနာ္၊
ေၾကာ့- ဟုတ္ပါတယ္၊ တရုတ္ျပည္အတြက္ ကြန္ဂရက္ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းက အေရး အၾကီးဆံုးပဲေလ။
ေမ- ဟုတ္တယ္ေနာ္၊ တရုတ္ျပည္တင္သာမကဘူး ထင္ပါတယ္၊ ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာေတြ ကလည္း အဲဒိအစည္းအေ၀းကို အရမ္း စိတ္၀င္စားၾကတယ္ မဟုတ္လား။
ေၾကာ့- ဟုတ္ပါတယ္၊ တရုတ္ျပည္ရဲ႔ ေျပာင္းလဲမယ့္ ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ တုိးတက္မႈအျဖာျဖာ ေတြ၊ ေကာင္းမြန္တဲ့ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကို ဘယ္လိုဆက္လုပ္ၾကမလဲဆုိတာကို ႏိုင္ငံ တကာမီဒီယာေတြက အရမ္းကို စိတ္၀င္စားေနၾကပါတယ္၊
ေမ- ဟုတ္ပါတယ္ရွင္၊ ဒီတစ္ေခါက္ ကြန္ဂရက္မွာ ကိုယ္စားလွယ္စုစုေပါင္း ၂၉၈၇ ေယာက္ ရွိတယ္ေနာ္၊ အဲဒိ ကိုယ္စားလွယ္ေတြထဲကမွ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုကိုယ္စားလွယ္ေတြက ၄၀၉ ဦးပါတယ္၊ တုိင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္ရဲ႔ ရာႏႈန္းက ကိုယ္စားလွယ္စုစုေပါင္းဦးေရ ရဲ႔ ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္းေတာင္ ရွိပါတယ္၊
ေၾကာ့- ဟုတ္တယ္ေလ။ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေရြးခ်ယ္တဲ့ အခါမွာ တုိင္းရင္းသားတန္းတူ ညီမွ်စြာေရြးခ်ယ္ေရးမူ၀ါဒကိုက်င့္သံုးေနလို႔ေလ၊
ေမ- ဟုတ္တယ္ေနာ္၊ တရုတ္ျပည္မွာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု ၅၅ စုရိွိတယ္ မဟုတ္လား၊ အဲဒိ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုတုိင္းမွာ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးစီရွိတယ္ေနာ္၊
ေၾကာ့- ဟုတ္ပါတယ္၊ လုပ္ငန္းေပါင္းစံုကို ကုိယ္စားျပဳေနတဲ့ အဲဒိ ကုိယ္စားလွယ္ေတြက ဒီ တစ္ၾကိမ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြထဲမွာ အေျခခံဌာနက လယ္သမား၊အလုပ္သမားကိုယ္စား လွယ္ေတြနဲ႔ နည္းပညာတတ္ကၽြမ္းသူကိုယ္စားလွယ္ေတြလည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားလာတယ္။
ေမ- ဟုတ္ပါတယ္၊ လယ္သမားနဲ႔ အလုပ္သမားကုိယ္စားလွယ္ေတြက ၄၀၁ ဦး၊ရွိျပီး နည္း ပညာတတ္ကၽြမ္းသူကိုယ္စားလွယ္ေတြက ၆၀၀ ရွိပါတယ္၊
ေၾကာ့-ဟုတ္ပါတယ္၊ ျပီးခဲ့တဲ ၁၁ ၾကိမ္ေျမာက္ ကြန္ဂရက္က ဦးေရထက္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္း တိုးမ်ားလာပါတယ္၊
ေမ- ဟိုး အရင္တုန္းက ဆုိရင္ေလ အဲဒိအစည္းအေ၀းမွာ ေကဒါေခါင္းေဆာင္ကိုယ္စား လွယ္ေတြမ်ားတာေနာ္၊ အခုဆိုရင္အဲဒိ ေကဒါကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႔ ရာႏႈန္း ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း နည္းသြားတယ္တဲ့ေလ။ ျပီးေတာ့ မေၾကာ့ ေရ ဒီေန႔ ဘာေန႔လဲ သိလား၊
ေၾကာ့- သိတာေပါ့၊ ဒီေန႔ ကမၻာ့အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ ေလ၊
ေမ- ဟုတ္ပါတယ္၊ အားမာန္ေျပာခ်င္တာက ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႔ အရည္အခ်င္းကို အသိအမွတ္ျပဳ၊ အေလးထားလာၾကတာျပီေလ၊ အခုပဲ ၾကည့္ေလ ဒီ ကြန္ ဂရက္မွာ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္ အခ်ိဳးအစားတုိးလာတယ္။ ဒီအၾကိမ္မွာဆုိရင္ အမ်ိဳး သမီးကိုယ္စားလွယ္ေတြ ၆၆၉ ဦးေတာင္ရွိတယ္၊ စုစုေပါင္းဦးေရရဲ႔ ၂၃.၄ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္လာ တယ္္၊ ျပီးခဲ့တဲ့အခ်ိန္ကထက္ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းတုိးလာတယ္။
ေၾကာ- ဟုတ္ပါတယ္၊ အားမာန္ေရ၊ ဒါနဲ႔ ေနာက္တစ္ခု ထူးျခားတာရွိေသးတယ္ေလ၊ အဲဒါ ကေတာ့ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကိုေျပာခ်င္တာပါ၊ အခုအၾကိ္မ္မွာပါတဲ့လူငယ္ကိုယ္စား လွယ္ေတြက ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွာ ေမြးဖြားတဲ့လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္ ၇၄ ဦးရွိတယ္၊
၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွာ ေမြးဖြားတဲ့ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္က ၇၄ ဦးရွိတယ္ေလ။
ေမ- ေအာ၊ အသက္ ၂၀ နဲ႔ ၃၀ ၾကားကိုယ္စားလွယ္ေလးေတြေပါ့ေနာ္၊ ေတာ္ေတာ္ငယ္ ေသးေပးမယ့္ အရည္အခ်င္းရွိတဲ့သူေတြမို႔ အခုလို ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ျဖစ္လာတာေပါ့ေနာ္။
ေၾကာ့- ဟုတ္ပါတယ္၊ အဲဒိ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြထဲမွာ တခ်ိဳ႔က စက္ရံု၊ အလုပ္ရံုမွာ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့သူေတြျဖစ္တယ္၊ တခ်ိဳ႔ကေတာ့ ေ၀းလံေခါင္းပါးတဲ့ ေက်းလက္ေဒသက ရြာလူၾကီးေတြျဖစ္တယ္၊ တခ်ိဳ႔က သိပၸံနည္းပညာေလ့လာသူေတြျဖစ္တယ္၊ ျပီးေတာ့ အဲဒိထဲ မွာစစ္သားေတြလည္းရွိတယ္။
ေမ- မေၾကာ့ ေရ၊ အဲလို အစိုးရဌာနက ေကဒါေခါင္းေဆာင္ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္း လာတာဟာ ဒီမုိကေရစီက်က် ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေရးကို မ်က္၀ါးထင္ထင္ ျပသလိုက္ တာေပါ့ေနာ္၊ ျပီးေတာ့ အားမာန္ သိထားတာရွိေသးတယ္၊ အခုဆုိရင္ တရုတ္ျပည္ေဒသ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဟိုးအရင္တုန္းကလို ေဆးဖိုးအရင္ေပးျပီးမွ ဆရာ၀န္ျပရတဲ့ စနစ္ကို မသံုးေတာ့ဘဲ၊ ဆရာ၀န္ကို အရင္ျပျပီးမွ ေဆးဖိုးေပးရတဲ့စနစ္ကို စ ျပီးက်င့္သံုးလာေနျပီတဲ့၊
ျပီးခဲ့တဲ့ငါးႏွစ္အတြင္း တရုတ္ျပည္ရဲ႔ ေဆး၀ါးကုသေရးစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး နယ္ပယ္မွာ လည္း တုိးတက္မႈေတြရွိလာပါတယ္တဲ့ေလ။
ေၾကာ့- ဟုတ္ပါတယ္၊ အဲဒါေၾကာင့္ အရင္တုန္းကလို လမ္းေဘးမွ ဖိုးဖိုး၊ဖြားဖြားေတြ ရုတ္ တရက္က်န္းမာေရးေဖာက္လာလို႔ လဲက်သြားရင္ မကူညီဘဲ မေနေတာ့ဘူး။
ေမ- ေအာ မေၾကာ့ကလည္းေျပာခ်င္အားၾကီးေနတာနဲ႔ အရင္တုန္းက ဘာလုိ႔ မကူညီဘူး ဆုိတာကိုလည္း ေသာတရွင္ေတြ သိေအာင္ ေျပာျပပါဦးရွင္၊
ေၾကာ့- ဟုတ္ကဲ့၊ ဒီလိုပါ အရင္တုန္းကဆို အဲလိုလဲက်ေနတဲ့ ဖိုးဖိုး၊ဖြားဖြားေတြကို ေဆးရံုပို႔ ေပးမယ္ဆိုရင္ သူတုိ႔အတြက္ ေဆးဖိုးကို လုိက္ပို႔ေပးတဲ့သူက ေပးရတာေလ၊ အဲေတာ့ ဘယ္သူက ကူညီခ်င္ပါေတာ့မလဲေလ၊ ေဆးဖုိးဆုိတာကလည္း မနည္းဘူး မဟုတ္လား။ အခုဆုိရင္ အဲစနစ္ကို မသံုးေတာ့ဘဲ ေဆးအရင္ကုေပးတယ္၊ ေနာက္မွ ပိုက္ဆံေပးရမယ္၊ အဲလိုျဖစ္လာေတာ့ လူအခ်င္းခ်င္းလည္း ကူညီခ်င္တဲ့စိတ္ေတြ ရွိလာၾကတာေပါ့။
ေမ- အခုေပးရတဲ့ ေဆးဖိုးကလည္း ရာခုိင္ႏႈန္းနည္းသြားတယ္ေနာ္၊ ကိုယ့္ေဆးဖိုးကို ကိုယ္ က ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲ ေပးရမယ္၊ က်န္တဲ့ ၈၀ ရာခိုိင္ႏႈန္းကို သက္ဆိုင္ရာဌာနက ေပးမယ္ေလ ဟုတ္တယ္မဟုတ္လားမေၾကာ့ေရ။
ေၾကာ့- ဟုတ္ပါတယ္ရွင္၊ ဘာလုိ႔ဆုိေတာ့ တရုတ္ျပည္မွာက ဆင္းရဲသားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရွိေနေသးတယ္ေလ၊
ေမ- ဟုတ္တယ္၊ အားမာန္သိထားတဲ့ သူနာျပဳဆရာမေလး ဟူက်င့္ေျပာတ့ဲ အေၾကာင္း ေလးကို ေျပာျပဦးမယ္၊ လူနာတစ္ေယာက္က ခြဲစိတ္ရေတာ့မယ္ဆုိရင္ အရင္ဆံုး ပံုစံ စာရြက္ တစ္ရြက္ကိုျဖည့္ရမယ္၊ အဲထဲမွာပါတဲ့ ခြဲစိတ္ဖို႔ကုန္က်မယ့္ ကုန္က်စရိတ္အားလံုး ကို မိသားစု၀င္တစ္ဦးဦးက ၾကိဳျပီးပိုက္ဆံရွင္းေပးျပီးမွ၊ ခြဲစိတ္မႈကိုခံယူႏုိင္တယ္တဲ့၊ အဲလို မလုပ္ႏုိ္င္တဲ့ ဆင္းရဲသားေတြဆို အသက္အႏၱရာယ္ထိခိုက္မႈေတြကိုၾကံဳတတ္ၾကတယ္တဲ့၊
ေၾကာ့+ေမ- ေသာတရွင္မ်ား က်ိဳက္က်န္႔