ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္းသည္ မေလးရွားႏွင္႔ စင္ကာပူအၾကားရွိ ေလေၾကာင္း စီမံခန္႔ခဲြပိုင္ခြင္႔ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ ထြက္ေပါက္ျဖစ္

CRI2018-12-19 15:05:35

မၾကာခင္က မေလးရွား အစုိးရ အရာရွိ တစ္ဦးက မေလးရွားႏွင္႔ စင္ကာပူ ႏွစ္ႏိုင္ငံတို႔သည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အၾကားရွိ ေလေၾကာင္းပိုင္နက္ႏွင္႔ ေရေၾကာင္းပိုင္နက္ အျငင္းပြားမႈႏွင္႔ ပတ္သက္၍ လာမည့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ေဆြးေႏြးပဲြ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္ဟု စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရသည္။

ထုိ႔ေနာက္ စင္ကာပူ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဌာနက ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ရာ ေဆြးေႏြးပဲြ က်င္းပျခင္းျဖင္႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အၾကားရွိ အျငင္းပြားမႈကို ေျဖရွင္းၿပီး ဘက္အသီးသီးတို႔ လက္ခံႏိုင္ၾကေသာ ေျဖရွင္းေရး နည္းလမ္း ရရွိရန္ ေမွ်ာ္လင္႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

မေလးရွား လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီး လူေက်ာက္ဖူက ၄င္းေဆြးေႏြးပဲြတြင္ စင္ကာပူ Seletarေလဆိပ္၏ ေလယာဥ္ ဆင္းသက္မႈ အစီအစဥ္ ျပႆနာႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္။

Not Found!(404)