ယြိလံုးဆီးႏွင္းေတာင္ မတ္ေစာက္လွၿပီး လွပတင္႔တယ္၊ ေတာင္းၾကား ျမဴခိုးျမဴႏွင္း တလူလူျဖစ္

CRI2017-12-15 16:37:45

ယြိလံုးဆီးႏွင္းေတာင္ မတ္ေစာက္လွၿပီး လွပတင္႔တယ္၊ ေတာင္းၾကား ျမဴခိုးျမဴႏွင္း တလူလူျဖစ္

 

    လိက်န္းေဒသခံ ေနထိုင္သူမ်ားသည္ ယြိလံုးဆီးႏွင္းေတာင္ အေပၚ လက္လႊတ္ရန္ ခက္ေသာ သံေယာဇဥ္ ထားရွိသည္။ "ယိြလံုး"သည္ "နဂါးျဖဴ"ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ ယိြလံုးဆီးႏွင္းေတာင္သည္ လိက်န္း အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိၿပီး ေတာင္တန္း ၁၃ခုသည္ နိမ္႔ခ်ည္ျမင္႔ခ်ည္ မျပတ္မလပ္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိၿပီး တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ေတာင္ထိပ္ မ်ားေပၚ ဆီးႏွင္းျဖဴ ဖံုးလႊမ္းထားကာ ေဖြးေဖြးျဖဴသည့္ ဧရာမနဂါး ေတာင္ထိပ္ေပၚ လဲေလ်ာင္းကဲ႔သို႔ပင္ ျဖစ္၍ ယြိလံုးဆီးႏွင္းေတာင္ဟု ေခၚေဝၚၾကသည္။ လိက်န္း ေဒသခံ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားသည္ ယြိလံုးဆီးႏွင္းေတာင္ကို မြန္ျမတ္ေသာေတာင္တန္း တစ္ခု အျဖစ္ သေဘာထားၾကသည္။ နာ႔စီးလူမ်ိဳး ကိုးကြယ္သည့္ "စန္းတူ"ဟု အမည္တြင္ေသာ နတ္ေဒဝသည္ ယိြလံုးဆီးႏွင္းေတာင္၏ ရုပ္ေျပာင္းရုပ္လဲ ျဖစ္သည္ဟု ၄င္းတို႔ ထင္ျမင္ၾက သည္။  

Not Found!(404)