သာယာလွပေသာ လူကူ ေရကန္

CRI2017-12-15 16:37:47

သာယာလွပေသာ လူကူ ေရကန္

 

လိက်မ္း ေဒသတြင္ ကုန္းျပင္ျမင္႔ေရကန္ မ်ားစြာ ရွိသည္။ ကုန္းျပင္ျမင္႔ ပုလဲဟု အေခၚအေဝၚရွိသည္႔ လူကူ ေရကန္သည္ ကုိယ္စားျပဳေလာက္ေသာ ရွဳခင္းသာ ေရကန္ပင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းေရကန္သည္ လွ်ိဳ႔ဝွက္ေသာ မွန္ခ်ပ္ တစ္ခ်ပ္လုိ ျငိမ္ျငိမ္ေလး ျဖစ္သည္။ လူကူ ေရကန္ အနီးအနားတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားသည္ အဓိကအားျဖင္႔ မုိစုိ လူမ်ိဳး ျဖစ္ျပီး ယခုအခ်ိန္အထိ အမိၾကီးစုိး ဓေလ႔စရုိက္ကုိ ထိန္းသိမ္းထားေနေသးသည္။ ဤေနရာသည္ ထူးဆန္းေသာ အေရွ႔တုိင္း အမ်ိဳးသမီးနယ္ဟုလည္း ဆုိၾကသည္။

Not Found!(404)