"တာေထ်ာက္"ဟု အမည္တြင္သည့္ လိက်န္း နာ႔စီးလူမ်ိဳးမွ အကအခုန္ တစ္မ်ိဳး

CRI2017-12-15 16:37:44

"တာေထ်ာက္"ဟု အမည္တြင္သည့္ လိက်န္း နာ႔စီးလူမ်ိဳးမွ အကအခုန္ တစ္မ်ိဳး

 

တိုင္းရင္းသား အႏွစ္သာရႏွင္႔ ျပည္စံုေသာ နာ႔စီး ေရွးေဟာင္း ေတးဂီတႏွင္႔  "ကမၻာေပၚက တစ္မ်ိဳးတည္းေသာ  အသက္ရွင္ေနသည့္ ရုပ္ပံုစာ"ဟု ေခၚေဝၚၾကသည့္ တုန္းဘားစာသည္ ဤတြင္ ဆက္ခံတည္ရွိသည္။ ေရွးေဟာင္းပိုးလမ္းမႀကီးႏွင္႔ ယူနန္- တိဗက္ "ခ်ာမာ"(လက္ဖက္ႏွင္႔ျမင္း) ေရွးေဟာင္းကုန္သြယ္လမ္းသည္ ဤတြင္ ဆက္စပ္ ေနသည္။ ဤသည္ လိက်န္းျဖစ္ၿပီး တရုတ္ျပည္ ယူနန္ျပည္နယ္ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း ေဒသတြင္ တည္ရွိကာ တရုတ္ျပည္က တစ္ခုတည္းေသာ ကမၻာ႔ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္၊ ကမၻာ႔ သဘာဝ အေမြအႏွစ္ႏွင္႔ ကမၻာ႔ ေအာက္ေမ႔ဖြယ္ အေမြအႏွစ္ ရွိသည့္ၿမိဳ႕ ျဖစ္သည္။

Not Found!(404)