ဘာလီကၽြန္း မီးေတာင္ အခ်ိန္မေရြး ေပါက္ကဲြႏိုင္ဖြယ္ရာရွိ၊ ေလဆိပ္ ယာယီ ပိတ္ထားသည့္ အခ်ိန္ ၂၄နာရီ တုိးျမွင္႔

CRI2017-11-28 16:23:05

    အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံ ဘာလီကၽြန္း အာဂြန္-မီးေတာင္ ေပါက္ကဲြခဲ႔ေသာ္လည္း ယခု အခ်ိန္မေရြး ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေပါက္ကဲြႏိုင္ဖြယ္ရာ ရွိေနေသးေၾကာင္း၊ အင္ဒုိနီးရွား မီးေတာင္ႏွင္႔ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ေလွ်ာ႔ေပါ႔ေရး စင္တာသည္ ယခုလ ၂၇ရက္ေန႔က ဘာလီကၽြန္း အာဂြန္-မီးေတာင္ ဆိုင္ရာ လံုၿခံဳေရး စနစ္ကို အျမင္႔ဆံုး အဆင္႔အထိ တိုးျမွင္႔ခဲ႔ေၾကာင္း၊ အာဂြန္-မီးေတာင္ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေပါက္ကဲြခဲ႔ေသာေၾကာင္႔ ဘာလီကၽြန္း ငူရာရိုင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္ကို ယခုလ ၂၇ရက္ေန႔ နံနက္ ၇နာရီ ၁၅မိနစ္မွ ၂၄နာရီၾကာ စတင္ ယာယီ ပိတ္ထားၿပီး ၂၈ရက္ေန႔က ပိတ္ထားသည့္ အခ်ိန္ကို ၂၉ရက္ေန႔ နံနက္ ၇နာရီ အထိ ၂၄နာရီ တိုးျမွင္႔မည္ဟု အင္ဒိုနီးရွား လမ္းပန္းဆက္သြယ္ ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေၾကညာေၾကာင္း စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရသည္။

Not Found!(404)