နန်ကျင်း ဓာတ်အားပြောင်းဌာနမှ ဝန်ထမ်းများသည် "အနောက်မှ အရှေ့သို့ ဓာတ်အား ပို့ဆောင်မှု" လိုင်းများကို စစ်ဆေး

(GMT+08:00)2024-04-08 16:07:42  

ယခုလ ၇ ရက်နေ့က နန်ကျင်းမြို့ ဓာတ်အားပြောင်းဌာနမှ စစ်ဆေးပြုပြင်ရေးဝန်ထမ်းများသည် မီတာ ၆၀ အမြင့်ရှိသော နေရာတွင် လိုင်းစစ်ဆေးပြုပြင်မှုများကို ဆောင်ရွက်ပြီး၊ ဘေးအန္တရာယ်များ ကင်းရှင်းစေရန်နှင့် ၊  UHV ဓာတ်အားလိုင်းများ ဘေးကင်းစွာ လည်ပတ်နိုင်ရန် အာမခံ ပေးပေးခဲ့ပါသည်။