တရုတ်နိုင်ငံရှိ ဥယျာဉ် ၆ ခုကို ကမ္ဘာ့ဘူမိ ဥယျာဉ်အင်တာနက်စာရင်းတွင် ထည့်သွင်းရန် ခွင့်ပြုခြင်း ခံရ

(GMT+08:00)2024-03-28 11:55:03  

ယူနက်စကို အမှုဆောင်ဘုတ်အဖွဲ့သည် မတ်လ၂၇ ရက်နေ့က ကမ္ဘာ့ ဘူမိ ဥယျာဉ် အင်တာနက် စာရင်း တွင် ဘူမိဥယျာဉ် ၁၈ ခု ပါဝင်ကြောင်း အတည် ပြုခဲ့ပြီး တရုတ်နိုင်ငံရှိ ဘူမိ ဥယျာဉ် ၆ ခုဖြစ်သည့် Changbaishan ကမ္ဘာ့ဘူမိဥယျာဉ်၊ Enshi ချောက်ကြီး-Tenglong ကမ္ဘာ့ဘူမိဥယျာဉ်၊ Linxiaကမ္ဘာ့ဘူမိဥယျာဉ်၊ Longyan ကမ္ဘာ့ဘူမိဥယျာဉ်၊ Wugongshanကမ္ဘာ့ဘူမိဥယျာဉ်နှင့် Xingyi ကမ္ဘာ့ဘူမိဥယျာဉ်တို့ ပါဝင်ခဲ့သည်။ ယခုအချိန်အထိ ယူနက်စကို ကမ္ဘာ့ဘူမိဥယျာဉ် အင်တာနက် စာရင်းတွင် ဥယျာဉ်စုစုပေါင်း ၂၁၃ခု ရှိပြီး၊ ၎င်းဥယျာဉ်များသည်  နိုင်ငံပေါင်း ၄၈နိုင်ငံ  တွင် တည်ရှိပါသည်။