တတိယ အကြိမ် “ဒီမိုကရေစီ-လူသားတစ်ရပ်လုံး၏ ဘုံတန်ဖိုး” နိုင်ငံတကာ ဖိုရမ် အောင်မြင်စွာ ကျင်းပ

(GMT+08:00)2024-03-21 15:33:09  

တတိယ အကြိမ် “ဒီမိုကရေစီ-လူသားတစ်ရပ်လုံး၏ ဘုံတန်ဖိုး” နိုင်ငံတကာ ဖိုရမ်ကို ယခုလ ၂၀ရက်နေ့တွင် ဘေကျင်း၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ဖိုရမ်တွင် နိုင်ငံ၊ ဒေသနှင့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများမှ ဧည့်သည်တော် ၂၀၀ကျော်သည် “ဒီမိုကရေစီနှင့် စီမံအုပ်ချုပ်မှု ခေတ်မီစေရေး”၊ “ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်၏ ဒီမိုကရေစီနှင့် ဥပဒေနှင့် အညီ စီမံအုပ်ချုပ်ရေး”၊ “ ဉာဏ်ရည်တုနှင့် ဒီမိုကရေစီ၏ အနာဂတ်ရေး”စသည့် ခေါင်းစဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။