ဘေကျင်းမှ ရှေးဟောင်းသစ်ပင်များ၏ ပုံရိပ်များ

(GMT+08:00)2024-03-13 15:39:00  

ဘေကျင်းမြို့သည် နှစ်ပေါင်း ၃၀၀၀ကျော် သမိုင်းသက်တမ်းရှိပြီး မြို့တော်အဖြစ် နှစ်ပေါင်း ၈၀၀ ကျော်ရှိ၍ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ရှေးဟောင်းသစ်ပင်များ အများဆုံးရှိသော ခေတ်မီမြို့တစ်မြို့လည်း ဖြစ်ကာ ရှေးဟောင်း သစ်ပင်ပေါင်း ၄၀၀၀၀ကျော်ရှိသည်။ ရှေးဟောင်းသစ်ပင်များသည် ဘေကျင်းမြို့ သမိုင်းဝင်ပြောင်းလဲမှုများ၏ သက်သေများဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့သည် ဘေကျင်းမြို့ ဂေဟစနစ်ပြောင်းလဲမှုများနှင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုများအကြောင်း  အချက်အလက် များစွာကို  မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး အဖိုးတန်မျိုးစိတ် အရင်းအမြစ်များကို ထိန်းသိမ်း ထား သည်။