ဟန်ကျူးမြို့မှ ကျင်းကျူ တံတားတွင် တိမ်များ ဖုံးလွှမ်းနေ

(GMT+08:00)2024-02-27 16:41:05  

မိုးရွာပြီးနောက် ဟန်ကျူးမြို့မှ ကျင်းကျူ တံတားသည် တိမ်များ  ဖုံးလွှမ်းနေပြီး နတ်ပြည်ကဲ့သို့ လှပနေ သည်။