မုန့်လုံးရေပေါ်ပွဲတော်တွင် ဘယ်လို မုန့်လုံးရေပေါ်မျိုးကို စားချင်သလဲ။

(GMT+08:00)2024-02-24 12:58:49  

မုန့်လုံးရေပေါ်ပွဲတော်တွင် မုန့်လုံးရေပေါ်စားသော ဓလေ့ရှိ၍ ဝိုင်းဝိုင်းလေး မုန့်လုံးရေပေါ် စားပြီးမှ မုန့်လုံးရေပေါ်ပွဲတော် အရသာ ပြည့်ဝ စွာ ခံစားရ သည်။