တရုတ် ပြက္ခဒိန် ၁၂ လပိုင်းတွင် အသားခြောက်အမျိုးမျိုးကို နေလှမ်းနေ

(GMT+08:00)2024-02-08 11:27:01  

တရုတ် ပြက္ခဒိန် ၁၂ လပိုင်းတွင် ရာသီဥတု ခြောက်သွေ့ပြီး မိုးနည်းသောကြောင့် အသားခြောက်ခြင်းကို ပြုလုပ်ရန် သင့်လျော်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် တရုတ် ပြက္ခဒိန် ၁၂လပိုင်းသည် “La Yue” (အသားခြောက်လ) သို့မဟုတ် “La Dong” (အသားခြောက်ရာသီ)ဟုလည်း ခေါ်ကြပါသည်။