၂၀၂၄ခုနှစ် ဗဟို အမှတ် (၁) စာတမ်း ထုတ်ပြန်ပြီး ကျေးလက်ဒေသများ ဘက်စုံရှင်သန်ရေးကို ထိရောက်အားကောင်းစွာ မြှင့်တင်ရန် စီမံကိန်းကြီး ဖော်ပြ

(GMT+08:00)2024-02-04 15:48:13  

တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ၁၈ကြိမ်မြောက် ပြည်လုံးဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်များညီလာခံကျင်းပ ကတည်းက ဒွါဒသမ “လယ်ယာ၊ ကျေးလက်နှင့် လယ်သမားများ” လမ်းညွှန်ချက်ဆိုင်ရာ ဗဟို အမှတ် (၁) စာတမ်းကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၃ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ပြီး ကျေးလက်ဒေသများ ဘက်စုံရှင်သန်ရေးကို ထိရောက်အားကောင်းစွာ မြှင့်တင်ရန် စီမံကိန်းကြီးကို ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။

ယင်းစာတမ်း၏ ခေါင်းစဉ်မှာ “ ‘ကျေးရွာတစ်ထောင် စံနမူနာပြုခြင်းနှင့် ရွာပေါင်းတစ်သောင်း  ပြန်လည်မွမ်းမံရေး’ စီမံကိန်း၏ အတွေ့အကြုံများ လေ့လာအသုံးပြုပြီး ကျေးလက်ဒေသ ဘက်စုံရှင်သန်ရေးကို ထိရောက်အားကောင်းစွာ မြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟို ကော်မတီ၊ နိုင်ငံတော်ကောင်စီ၏ အကြုံပြုချက်” ဖြစ်ကြောင်း၊ စာတမ်းထဲတွင် အပိုင်း ၆ပိုင်းရှိပြီး နိုင်ငံတော်၏ စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေးအာမခံပေးခြင်း၊ အတိုင်းအတာ ကြီးမားသော ဆင်းရဲမှုပြန်မဖြစ်စေရန် အာမခံပေးခြင်း၊ ကျေးလက်ဒေသ စက်မှုလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် အဆင့်မြှင့်တင်ရေး၊ ကျေးလက်တည်ဆောက်ရေး အဆင့်မြှင့်တင်ရေး၊ ကျေးလက်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဆင့် မြှင့်တင်ရေး၊ “လယ်ယာ၊ ကျေးလက်နှင့် တောင်သူလယ်သမား” လုပ်ငန်းများအပေါ် ပါတီ၏ ဘက်စုံ ဦးဆောင်မှုအား ခိုင်မာစေရေးတို့ ပါဝင်ပါသည်။