ကျဲ့ကျန်းပြည်နယ် ထိုင်ကျိုးမြို့တွင် ဝန်ထမ်းများသည် အစားအသောက်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအသုံး ပြုထားသည့် ဇီဝဓာတ်ငွေ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေးစက်များကို စစ်ဆေးနေ

(GMT+08:00)2024-01-17 15:10:18  

ကျဲ့ကျန်းပြည်နယ် ထိုင်ကျိုးမြို့ Fuxing ဂေဟစနစ်နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနည်းပညာ ကုမ္ပဏီက အစားအစာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုပြီး ဇီဝဓာတ်ငွေ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ လက်ရှိ တစ်နေ့လျှင် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း တန်ချိန် ၂၂၀နှင့် တွက်ချက်ပါက  တစ်နှစ်လျှင် ဇီဝဓာတ်ငွေ့ ကုဗမီတာ ၆ သန်းခန့် ထုတ်လုပ်နိုင်ပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ယူနစ် ၁၂.၅ သန်း ထုတ်လုပ်နိုင်ကာ တစ်နှစ်လျှင် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ထုတ်လွှတ်မှု တန်ချိန် ၁သောင်း ခန့် လျှော့ချနိုင်ပါသည်။