၂၀၂၄ခုနှစ် တရုတ် စီးပွားရေး၏ အတွင်း မောင်းနှင်အားသည် ခြေလှမ်းမှန်မှန်ဖြင့် တိုးလာမည်

(GMT+08:00)2024-01-10 15:31:58  

    ယခုလ ၉ရက်နေ့က တရုတ် သိပ္ပံပညာ အကယ်ဒမီ ကြိုတင်ခန့်မှန်းရေး သိပ္ပံပညာ သုတေသန စင်တာသည် “၂၀၂၄ခုနှစ် တရုတ် စီးပွားရေး ခန့်မှန်းချက်နှင့် မျှော်လင့်ချက်” ထုတ်ပြန်ပွဲကို ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာ ခန့်မှန်းချက် အစီရင်ခံစာတွင် ၂၀၂၄ခုနှစ်၌ တရုတ် စီးပွားရေး၏ အတွင်း မောင်းနှင်အားသည် ခြေလှမ်းမှန်မှန်ဖြင့် တိုးလာပြီး စားသုံးမှု ခြေလှမ်းမှန်မှန်ဖြင့် တိုးတက်လာကာ စီးပွားရေးသည် ယေဘုယျ အားဖြင့် ဆက်တိုက် ခြေလှမ်းမှန်မှန်ဖြင့် နာလန်ပြန်ထူမည်ဟု ခန့်မှန်းရကြောင်း ဖော်ပထားပါသည်။