ကွေ့ကျိုးပြည်နယ် လုံလီမြစ်ကူးတံတား တည်ဆောက်မှုမှာ နောက်ဆုံးအဆင့်သို့ ရောက်ရှိပြီး ၂၀၂၄ ခုနှစ် ပထမနှစ်ဝက်တွင် ဖွင့်လှစ်နိုင်မည်

(GMT+08:00)2024-01-04 16:54:44  

လက်ရှိအချိန်တွင် ကွေ့ကျိုးပြည်နယ် လုံလီမြစ်ကူးတံတား တည်ဆောက်မှုမှာ နောက်ဆုံးအဆင့်သို့ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး မကြာမီတွင် ပြီးစီးတော့မည်ဖြစ်ကာ ၂၀၂၄ ခုနှစ် ပထမနှစ်ဝက်ပိုင်းတွင် ဖွင့်လှစ်နိုင်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။ လုံလီမြစ်ကူးတံတား သည် ကွေ့ကျိုးပြည်နယ် လုံလီမြို့နယ်တွင် တည်ရှိပြီး အရှည် စုစုပေါင်း ၁၂၆၀ မီတာ ဖြစ်သည်။