ထျန်းအန်းမင် ရင်ပြင်ကြီးတွင် နှစ်သစ်၏ ပထမဆုံး အကြိမ် အလံတင်အခမ်းအနားကို ကျင်းပခဲ့သည်

(GMT+08:00)2024-01-01 11:13:28  

ထျန်းအန်းမင် ရင်ပြင်ကြီးတွင် နှစ်သစ်၏ ပထမဆုံး အကြိမ် အလံတင်အခမ်းအနားကို ကျင်းပခဲ့သည်