ကျန်းရှီးပြည်နယ်ထိုက်ဟေခရိုင်တွင် ဝါးပင် အချောထည် ပြုလုပ်ခြင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပြီး လယ်သမားများ ဝင်ငွေ တိုးလာ

(GMT+08:00)2023-12-30 14:05:48  

ယခုနှစ်များအတွင်း ကျန်းရှီးပြည်နယ် ထိုက်ဟေခရိုင်တွင် ဝါးပင် အချောထည် ပြုလုပ်ခြင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် လာပြီး လယ်သမားများ ဝင်ငွေ တိုးလာစေခဲ့ပါသည်။