နန်ကင်းမြို့ နျိုဆိုတောင်ရှိ ဗုဒ္ဓဦးခေါင်းတော် ဓာတ်တော်တိုက် မြေအောက်အဆောင်တွင် ခရီးသွားများဖြင့်ပြည့်နေ

(GMT+08:00)2023-12-02 13:32:59  

နန်ကင်းမြို့ နျိုဆိုတောင်ရှိ ဗုဒ္ဓဦးခေါင်းတော် ဓာတ်တော်တိုက် မြေအောက်အဆောင်တွင် ဗုဒ္ဓဦးခေါင်းရတနာဓာတ်တော်ကြုတ်ကို တည်ထားကိုးကွယ်ထားသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ကမ္ဘာကဂရုပြုခြင်းခံရသည့် ဗုဒ္ဓရတနာဖြစ်သော ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား၏ဗုဒ္ဓဦးခေါင်းရတနာဓာတ်တော်ကြုတ်ကို နန်ကင်းမြို့ နျိုဆိုတောင်ရှိ ဗုဒ္ဓဦးခေါင်းတော် ဓာတ်တော်တိုက် မြေအောက်အဆောင်သို့ပင့်ဆောင်ကာ ရာသက်ပန်တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့သည်။