ယန်ဇီမြစ်သိပ္ပံပညာဆိုင်ရာပြပွဲကို နန်ကျင်းသိပ္ပံနည်းပညာပြတိုက်၌ ကျင်းပ

(GMT+08:00)2023-05-26 12:22:54  

မေလ (၂၄)ရက်နေ့တွင် ယန်ဇီမြစ် သိပ္ပံပညာဆိုင်ရာပြပွဲကို နန်ကျင်းသိပ္ပံ နည်းပညာပြတိုက်၌ ဖွင့်လှစ်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။