"အလှဆုံး ရွှေ့ပြောင်းငှက်" Merops philippinus တရုတ်ရှမိန်မြို့မှာ အသိုက်ဆောက်

(GMT+08:00)2023-05-22 16:24:09  

Merops philippinus သည် အမျိုးသား ဒုတိယတန်းစား ကာကွယ်ထားသော တိရစ္ဆာန်ဖြစ်ပြီး ငှက်ချစ်သူများနှင့် ငှက်ကြည့်သူများမှ "အလှဆုံး ရွှေ့ပြောင်းငှက်" ဟုခေါ်ကြပါသည်။ ယခုအချိန်သည် Merops philippinusများ၏ မျိုးပွားရာသီဖြစ်ပြီး တရုတ်ရှမိန်မြို့သဘာဝအရင်းအမြစ်နှင့်စီမံကိန်းဌာန၏ ခန့်မှန်းချက်အရ ယခုနှစ်တွင် Merops philippinus အကောင် ၃၀၀ ကျော်အား ရှမိန်မြို့တွင် အသိုက်ဆောက်ရန် ဆွဲဆောင်နိုင်လိမ့်မည်ဟု သိရပါသည်။