ေလထီးတပ္ တပ္မဟာတစ္ခုသည္ ေန႔ေရာညပါ ေသနတ္ပစ္ ေလ့က်င့္မႈကို ျပဳလုပ္

(GMT+08:00)2023-05-09 16:43:10  

မၾကာေသးမီက ေလထီးတပ္ တပ္မဟာတစ္ခု၏ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားသည္ ခဲယမ္းမ်ား အျပည့္ တင္ေဆာင္ကာ ခရီးထြက္ရန္ အသင့္ေစာင့္ေနခဲ့သည္။ ေမွ်ာ္စင္မွ ပ်ံတက္သည့္ အမိန႔္ကို ရရွိၿပီးေနာက္၊ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားသည္ စနစ္တက် ပံ်သန္းလာကာ က်ည္ဆံ အမ်ိဳးအစားေပါင္းစုံ၊ ေန႔ေရာညပါ ေသနတ္ပစ္ေလ့က်င့္မႈကို ျပဳလုပ္ၾကသည္။