ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Fumio Kishida ၏ ေတာင္ကိုရီးယားခရီးစဥ္ကို ေတာင္ကိုရီးယား အာဏာလက္မဲ႔ပါတီႏွင္႔ ၿမိဳ႔သူၿမိဳ႔သား အဖဲြ႕အစည္းမ်ားက ကန္႔ကြက္

(GMT+08:00)2023-05-04 16:06:44  

 ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ေမလ ၄ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက ေတာင္ကိုရီးယား အႀကီးဆံုး အာဏာလက္မဲ႔ပါတီျဖစ္သည္႔ ဘံုဒီမိုကရက္တစ္ပါတီႏွင္႔ ၿမိဳ႔သူၿမိဳ႔သား အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေတာင္ကိုရီးယား လႊတ္ေတာ္၌ စုစည္းကာ ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Fumio Kishida ၏ ေတာင္ကိုရီးယားခရီးစဥ္ကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါသည္။ ဆႏၵျပသူမ်ားက ေဆာင္ပုဒ္မ်ားကို ကိုင္ေဆာင္ထားၿပီး ယင္းေဆာင္ပုဒ္မ်ားတြင္ “သမိုင္းကို မွားယြင္းေအာင္ ျပဳျပင္ျခင္းကို ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်” ၊ “ေတာင္ကိုရီးယား-ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယား-အေမရိကန္-ဂ်ပန္ စစ္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ဆန္႔က်င္” ၊ “အလုပ္သမားမ်ားႏွင္႔ တပ္တြင္းလိင္ကၽြန္မ်ား အတင္းအဓမၼ ခိုင္းေစျခင္းအတြက္ ေတာင္းပန္ၿပီး ေလ်ာ္ေၾကးေပးရမည္” ၊ “ႏ်ဴးကလီးယားေရဆိုးမ်ားကို ပင္လယ္ထဲသို႔ စြန္႔ပစ္မႈကို ဆန္႔က်င္”ဟူေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေရးသားထားပါသည္။