ခ်င္ကမ္းသည္ ျမန္မာနုိင္ငံ ယခင္ နုိင္ငံေတာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနွင္႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေကာင္စီ ဥကၠ႒ ဦးသန္းေရႊနွင္႔ ေတြ႔ဆုံ

(GMT+08:00)2023-05-03 16:04:21  

ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ေမလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္ နုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝင္၊ နုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ခ်င္ကမ္းသည္ ေနျပည္ေတာ္၌ ယခင္ နုိင္ငံေတာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနွင္႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေကာင္စီ ဥကၠ႒ ဦးသန္းေရႊနွင္႔ ေတြ႔ဆုံခဲ႔ပါသည္။

ခ်င္ကမ္းက တရုတ္နုိင္ငံသည္ အစဥ္တစုိက္ မဟာဗ်ဴဟာ ရႈေထာင္႔အရ တရုတ္နွင္႔ ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးကုိ သေဘာထား တုိးျမွင္႔ျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ အစဥ္တစုိက္ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ အားကုိးယုံၾကည္႔ရေသာ အိမ္နီးခ်င္းေကာင္း၊ မိတ္ေဆြေကာင္း၊ မိတ္ဖက္ေကာင္း ျဖစ္ကာ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ထိန္းသိမ္းေရးနွင္႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ တြန္းအားေပးေရးတုိ႔ကုိ အစဥ္တစုိက္ အားေပးေထာက္ခံပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

ဦးသန္းေရႊက ျမန္မာနွင္႔ တရုတ္ နွစ္နုိင္ငံတုိ႔ အေနနွင္႔ ေမြးခ်င္းေပါက္ေဖၚ ခ်စ္ၾကည္ေရး အစဥ္အလာကုိ စဲြစဲြၿမဲၿမဲ ဆက္ခံၿပီး ခ်စ္ၾကည္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ တုိးျမွင္႔၍ နွစ္နုိင္ငံ ဆက္ဆံမႈတြင္ ပုိမုိ မ်ားျပားေသာ ေအာင္ျမင္မႈရလဒ္မ်ား ရရွိဖုိ႔ တြန္းအားေပးရန္ ေမွ်ာ္လင္႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု China Media Groupမွ သတင္းအရသိရပါသည္။