ပဋိပကၡမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြား၊ ဆူဒန္၏ က်န္းမာေရးစနစ္ ၿပိဳလဲမႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရ

(GMT+08:00)2023-05-02 14:54:55  

ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ေမလ ၁ရက္ေန႔တြင္ ဆူဒန္ႏိုင္ငံEl Geneina ျမိဳ႕႐ွိစြန္႔ပစ္ထားေသာေဆး႐ုံတစ္ရုံကိုေတြ႕ရပါသည္။ဆူဒန္ႏိုင္ငံရွိပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနေသာတပ္ဖဲြ႔မ်ားအၾကား တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနပါသည္။ ႏွစ္ပတ္ေက်ာ္ ျပင္းထန္ေသာတိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ဆူဒန္၏ ႐ုန္းကန္ေနရေသာ က်န္းမာေရး က႑သည္ ကပ္ဆိုးက်ေရာက္ႏိုင္ေျခ႐ွိေၾကာင္း ကုလသမဂၢ ကမၻာ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႕မွ အရာရွိတစ္ဦးက သတိေပး ေျပာဆုိခဲ႔သည္ဟု China Media Groupမွ သတင္းအရသိရပါသည္။