ပါလက္စတိုင္းစုံတြဲသည္ ႐ွားေစာင္းလက္ပပ္ျဖင့္ ဆပ္ျပာ ျပဳလုပ္

(GMT+08:00)2023-04-26 14:54:25  

ပါလက္စတိုင္းစုံတြဲSelama ႏွင့္ Ala Bedwanတို႔သည္ ေနအိမ္ေခါင္မိုးေပၚ႐ွိ ပလပ္စတစ္ေသတၱာမ်ားတြင္ ႐ွားေစာင္းလက္ပပ္ကို စိုက္ၿပီး ဆပ္ျပာလုပ္ကာ ယင္းသည္ ၎တို႔၏ ဝင္ေငြ တုိးလာေစသည္။