“၃လ ၃ရက္”လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ဟိုင္နန္ျပည္နယ္ လက္တုန္းျမိဳ႕တြင္ က်င္းပ

(GMT+08:00)2023-04-25 15:17:13  

လြန္ခဲ့သည့္ရက္မ်ားတြင္ ဟိုင္နန္ျပည္နယ္၊ လက္တုန္း လီလူမ်ိဳး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးခရိုင္တြင္ ေဒသခံမ်ားက ႐ိုးရာေတးသီခ်င္းတြဲၿပိဳင္ပြဲမ်ား၊ ႐ိုးရာဝတ္စုံျပသေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားႏွင့္ အျခား ႐ိုးရာလႈပ္ရွားမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကို က်င္းပျပီး "၃လ ၃ရက္" ႐ိုးရာပြဲေတာ္ကို ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကပါသည္။