ရွီက်င့္ဖိန္သည္ က်ဴးဘားသမၼတအျဖစ္ ဆက္လက္ေ႐ြးခ်ယ္ခံရသည့္ Diaz-Canel အား ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း သဝဏ္လႊာ ေပးပို႔

(GMT+08:00)2023-04-21 15:46:26  

တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္သည္ က်ဴးဘားကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ ပထမအတြင္းေရးမႉး၊ က်ဴးဘားႏိုင္ငံသမၼတ Diaz-Canel က်ဴးဘားသမၼတအျဖစ္ ဆက္လက္ အေ႐ြးခံရျခင္းအတြက္ ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း သဝဏ္လႊာ ေပးပို႔ခဲ့သည္ဟု China Media Groupမွ သတင္းအရသိရပါသည္။

သမၼတရွီက်င့္ဖိန္က လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္-က်ဴးဘား ဆက္ဆံေရးသည္ လြန္စြာ ေကာင္းမြန္ေနၿပီး တိုးတက္မႈသစ္ကို အဆက္မျပတ္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊  တ႐ုတ္-က်ဴးဘားဆက္ဆံမႈ တိုးတက္ေရးကို လြန္စြာ အေလးထားၿပီး ဥကၠ႒ Diaz-Canel ႏွင့္ ရင္းႏွီးစြာ ကူးလူးဆက္ဆံလိုေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ႏွင့္က်ဴးဘားႏွစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ပါတီႏွစ္ရပ္အၾကား ဆက္ဆံေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈအား ဆက္လက္ အားသစ္ေလာင္းေပးမည္ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္-က်ဴးဘား ကံၾကမၼာတူ အသိုက္အဝန္းကို လက္တြဲတည္ေဆာက္လိုပါေၾကာင္း ေဖၚျပပါသည္။