ယူနန္ျပည္နယ္ နင္အယ္တြင္ Orchid Mantis ဓားခုတ္ေကာင္ကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ ဓာတ္ပံု႐ိုက္မိ

(GMT+08:00)2023-04-19 14:01:55  

        မၾကာခင္ရက္မ်ားက ယူနန္ျပည္နယ္ နင္အယ္ခ႐ိုင္မွ ရြာသား က်ဴးေဟြလန္က အျပင္ထြက္ၿပီး ေတာ႐ိုင္း ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကို ေကာက္လိုက္ေသာအခါ အျဖဴေရာင္ ဓားခုတ္ေကာင္ တစ္ေကာင္ကို ေတြ႕ရွိခဲ႔ပါသည္။ ယင္း ဓားခုတ္ေကာင္သည္ ပံုမွန္ ဓားခုတ္ေကာင္ႏွင္႔ အေရာင္မတူရံုသာမက ပန္းပြင္႔ပုံလည္း ေယာင္ေဆာင္နုိင္သည္။ ယင္း Orchid Mantis ဓားခုတ္ေကာင္သည္ အလြန္ရွားပါးၿပီး မေလးရွားႏိုင္ငံမွ အပူပိုင္း မိုးသစ္ေတာမ်ားတြင္ အဓိကေနထိုင္ၾကၿပီး မၾကာခင္ႏွစ္မ်ားကစ၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ ရွစ္ေဆာင္ပဏၰားျပည္နယ္ခဲြတြင္လည္း ေတြ႕ရွိခဲ႔ပါသည္။