ကေမာၻဒီးယားျပည္သူမ်ားသည္ ႏွစ္သစ္ကူးႏႊဲေပ်ာ္ရန္ အခ်င္းခ်င္း အမႈန္႔မ်ားလိမ္းသုတ္

(GMT+08:00)2023-04-17 16:02:51  

ဧၿပီလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ ဖႏြမ္းပင္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ျပည္သူမ်ားသည္ ႏွစ္သစ္ကူး ႏႊဲေပ်ာ္ရန္ ေရပက္ဖ်န္းျပီး အခ်င္းခ်င္း အမႈန္႔မ်ား လိမ္းသုတ္ခဲ့ၾကပါသည္။