ရုရွား Shiveluchမီးေတာင္ ေပါက္ကြဲျပီး ျပာမ်ား ေက်းရြာမ်ားကုိ ဖံုးလႊမ္း

(GMT+08:00)2023-04-14 15:05:57  

ဧျပီလ ၁၂ရက္ေန႔က ရုရွားႏုိင္ငံ Kamchatka ကၽြန္းဆြယ္ Shiveluch မီးေတာင္ ေပါက္ကြဲခဲ႔ျပီးေနာက္ အနီးတဝုိက္ရွိ ေက်းရြာမ်ားကုိ ျပာမ်ားဖံုးလႊမ္းသြားပါသည္။ Shiveluchမီးေတာင္သည္ Kamchatkaကၽြန္းဆြယ္ေပၚတြင္ အၾကီးဆံုးမီးေတာင္ေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္ျပီး ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ထက္ (၃၂၈၃)မီတာရွိပါသည္။