ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္၌ အျမင္႔ဆံုးအပူခ်ိန္က (၃၉)ဒီဂရီရွိျပီး ေရထဲမွာ ကစားေနသည့္က်ား

(GMT+08:00)2023-04-13 19:19:00  

ဧျပီလ ၁၂ရက္ေန႔က ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ႏုိင္ငံ Dhakaျမိဳ႕ ႏုိင္ငံေတာ္ တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္ရဲ႕ ေရထဲမွာ ေတာ္ဝင္ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္က်ား တစ္ေကာင္ ကစားေနတာေတြ႕ရပါတယ္။